Sähköliittymän siirto toiselle omistajalle

Kiinteistökaupassa sähköliittymissopimus ei siirry kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle automaattisesti, vaan kiinteistön myyjän ja ostajan tulee sopia asiasta erikseen kirjallisesti. Liittymissopimuksen siirrosta kannattaa sopia kauppakirjassa.

Liittymissopimuksen siirto tulee voimaan, kun PKS Sähkönsiirto Oy on sen hyväksynyt. Sopimus voidaan liittymisehtojen mukaisesti siirtää uudelle omistajalle, kun entisen omistajan käyttöpaikkaa koskevan liittymis-, sähköntoimitus- tai verkkosopimuksen saatavat on maksettu. Jos liittymän omistaa useampi henkilö, siirtoilmoituksessa pitää olla kaikkien omistajien nimi ja allekirjoitus.
 
Voit ilmoittaa meille liittymän siirrosta alla olevalla lomakkeella. Tulosta lomake, täytä ja allekirjoita se sekä postita maksutta osoitteeseen:
 
PKS Sähkönsiirto Oy
Asiakaspalvelu
Tunnus 5001605
00003 VASTAUSLÄHETYS

 
Liitä mukaan kopio kauppakirjasta, jossa on merkintä liittymänsiirrosta. Jos kauppakirjassa ei ole merkintää liittymänsiirrosta, tarvitaan liittymänsiirtoon myös liittymän luovuttajan allekirjoitus.
 
Muistathan tehdä sopimukset myös sähköenergia- ja sähkönsiirtopalveluista!

Liittymissopimuksen siirtoilmoitus pdf