Vastuullista vesivoimantuotantoa

6.4.2017 - Jorma Korhonen
Vesivoima on kotimainen, hajautettu ja toimintavarma tapa tuottaa sähköä. Vesivoima on päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa, jota tarvitsemme yhä enemmän taistelussa ilmastomuutosta vastaan. Nopeasti säädettävä vesivoima on myös välttämätöntä aurinko- ja tuulivoiman tuotantovaihtelujen tasaamiseksi.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy omistaa kymmenen vesivoimalaitosta, jotka sijaitsevat yhtiön omalla jakeluverkkoalueella. Nämä voimalaitokset tuottavat noin 20 prosenttia toimialueella käytetystä sähköstä. Vesivoimalla on suuri taloudellinen merkitys PKS:lle sekä koko toimialueelle. Omalla vesivoimatuotannolla korvaamme sähköpörssistä ostettua sähköä vuosittain 6–8 miljoonan euron arvosta.

Vesivoimalaitosten käyttö ja kunnossapito ovat jokapäiväistä työtä ja yhtenä tärkeänä tehtävänä on minimoida ympäristövaikutukset. Veden juoksutusmäärät noudattavat lupaehtojen säännöstelymääräyksiä, mutta näiden puitteissa voidaan huomioida myös alueen luonnon sekä ranta-asukkaiden ja muiden vesistön käyttäjäryhmien tarpeita. Tästä on hyvänä esimerkkinä vuonna 2009 tehty Jänisjoen vesistön säännöstelyhanke, johon PKS:n ja viranomaisten lisäksi osallistui laaja joukko paikallisten kuntien ja asukkaiden edustajia.

Vesivoiman yksi merkittävimmistä haitoista on vaelluskalojen nousun estyminen luontaisille lisääntymisalueille. Vaelluskalojen suojelutoimenpiteinä voidaan tehdä mm. vesialueiden kunnostuksia, kalanistutuksia, emokalojen ylisiirtoja, kalateiden rakentamista ja kalastuksen rajoituksia.

PKS on tehnyt paikallisten ELY- ja Luonnonvarakeskuksen kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä Saimaan järvilohen suojelussa. Kuurnaan suunniteltu järvilohen poikastuotantoalue ja sen yhteyteen rakennettava pienvesivoimalaitos ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka paikallisella yhteistyöllä voidaan löytää tehokkaimmat menetelmät järvilohen kannan elvyttämiseksi.

Tavoitteenamme on, että vesivoima ja ympäristö voivat jatkossakin toimia rinnakkain.

Blogiteksti on julkaistu Kymppi-asiakaslehden 2/18 pääkirjoituksena.

Jorma Korhonen
Toimitusjohtaja, energianeuvos
Kirjoittaja on Pohjois-Karjalan Sähkön toimitusjohtaja ja energianeuvos, jolla on 30 vuoden vankka näkemys toimialasta.