110 kV kantaverkkoa uusitaan

Kantaverkkoa uusitaan Joensuussa ja Kontiolahdella

Kantaverkkoyhtiö Fingrid uusii Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin kantaverkkoa Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueella. Korjattavia, pääosin 1960-luvulla rakennettuja 110 kilovoltin kantaverkon johtoja on kaikkiaan 112 kilometrin verran. Urakan yhteydessä vanhat puiset voimajohtopylväät vaihdetaan teräksisiin ja johdot siirtokapasiteetiltaan vahvempiin. Samalla alueen sähköasemilla tehdään sähkönsiirron luotettavuutta parantavia investointeja. Korjaushankkeet valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2022 ja niiden investointikustannukset ovat yhteensä noin 35 miljoonaa euroa. Sähkönsiirtokyvyltään suurella 110 kilovoltin siirtoverkolla siirretään sähköä suurten voimalaitosten ja suurempien asutuskeskusten välillä.

Kantaverkon kriittiset työt valmistuvat heinäkuun puoliväliin mennessä

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on joutunut Itä-Suomessa meneillään olevien kantaverkkotöiden vuoksi tekemään tilapäisiä kytkentäjärjestelyjä, mistä syystä verkon siirtokapasiteetti on normaalia heikompi. Vaikka urakka on suunniteltu mahdollisimman huolellisesti, kaikki varotoimenpiteet on tehty ja erilaisiin tilanteisiin on varauduttu, saattaa tietyissä olosuhteissa tapahtua laajempikin jakeluhäiriö. Todennäköisyys siihen on kuitenkin hyvin pieni. Hankalaksi tämän tekee PKS Sähkönsiirron ja asiakkaiden näkökulmasta se, että häiriöitä on vaikeaa ennakkoon ennustaa. Lisäksi koska häiriöt tapahtuvat kantaverkossa, ne eivät myöskään näy PKS Sähkönsiirron Katkot-palvelussa, eikä niistä siten lähde automaattisia häiriötekstiviestejä. Fingrid saa sähkönjakelun kannalta kriittisimmät työvaiheet valmiiksi arviolta heinäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen päästään siirtymään aikaisempaa varmemman kantaverkkopalvelun piiriin.

Kuinka mahdollisiin jakeluhäiriöihin voi varautua?

Vaikka valtakunnan sähköverkon ja paikallisen sähköverkon toimitusvarmuus paranee koko ajan, voi yllättäviä ja harvinaisempia vikoja edelleen esiintyä. Varsinkin toiminnassa, jossa sähkönjakelun yllättävä keskeytys voi aiheuttaa merkittävää haittaa, on edelleenkin hyvä varautua yllättäviin sähkökatkoihin ja siihen, että sähköjen palautuminen voi kestää joskus useita tunteja. Varautumalla ja suunnittelemalla toiminta mahdollisissa häiriötilanteissa auttaa häiriöistä selviytymistä. Toiminnan kannalta kriittisiä komponentteja voi varmistaa UPS -laitteilla tai varavoimajärjestelmillä. Jos pitkä keskeytys voi aiheuttaa merkittävää haittaa tai vahinkoa, on hyvä pienentää riskiä ja suunnitella, miten vahinkoja voidaan minimoida häiriötilanteen sattuessa.

Pohjois-Karjalan 110 kV verkkovahvistukset