Varo sähköjohtoja!

Sähköjohtojen läheisyydessä työskentelyyn liittyy aina sähköiskun vaara. Erityisen vaarallisia ovat suurjännitteiset johdot.

Tiedä ennenkuin toimit -opaskirjaseen on koottu tietoa ja turvaohjeita työskentelyyn ja liikkumiseen sähköjohtojen läheisyydessä. Kirjasessa on esitelty myös erilaiset johtotyypit niiden tunnistamisen helpottamiseksi.

Tiedä ennenkuin toimit -opas