Mitä GO-alkuperämerkitty sähkö on

Fingrid myöntää alkuperätakuun kuukausittain sähköntuottajan hakemuksesta. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin, takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua.


Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Alkuperätakuu on eurooppalainen järjestelmä, jota viranomaiset valvovat. Suomessa Energiavirasto tekee myyjille pistokokeita, joissa tarkastetaan, että alkuperätakuiden ja myynnin määrä vastaavat toisiaan.

https://www.energiavirasto.fi/todentaminen#alkuperatakuu