PKS Sähkönsiirto Oy:lle uusi toimitusjohtaja – Pertti Menonen haluaa ymmärtää niin asiakasta kuin tekniikkaa

Yli 20 vuotta PKS Sähkönsiirto Oy:tä johtanut Arto Gylén siirtyy kevään aikana uusien tavoitteiden pariin. Vuoden alussa toimitusjohtajana aloitti sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri, 42-vuotias Pertti Menonen. Kangasalta Joensuuhun muuttaneella Menosella on pitkä ja monipuolinen kokemus sähköverkkoalalta.

Sähköverkkoala on tällä hetkellä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa. Viimeisten vuosien ajan on tehty valtavasti hyvää työtä, kertoo Pertti Menonen.

Esimerkkeinä uusi toimitusjohtaja kertoo sen, että yhtiö on rakentanut säävarmaa sähköverkkoa talouden kannalta järkevästi: On mietitty tarkkaan, mitä on hyvä rakentaa ja miten kustannuksia syntyy mahdollisimman vähän. Lisäksi sähkönjakelussa käytetään uusia teknisiä ratkaisuja. Kun verkostotekniikkaa käytetään, otetaan huomioon tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyvä tuottaminen.

Menonen on työskennellyt energia-alan kehityksen parissa jo parinkymmenen vuoden ajan. Viimeisimpänä hän työskenteli kehityspäällikkönä teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden ja sähkön varastoimisen yrityksissä. Hänellä on vahvaa teknistä osaamista, mikä vahvistaa paljon verkkoyhtiön ja koko PKS-konsernin tietotaitoa.

Pehmeä vastuunsiirto

Pertti Menonen on muuttanut ennenkin paikkakuntaa kiinnostavan työn perässä. Joulukuun lopussa Pertti muutti Kangasalta Pirkanmaalta Joensuuhun Niinivaaralle.

– Nyt muuttopäätös oli erittäin helppo tehdä, kun tiedossa oli näin mahtava ja monella tapaa ainutkertainen mahdollisuus päästä vetämään tunnettua vahvaa ja vastuullista paikallista yhtiötä. Lisäksi Pohjois-Karjala on perheellemme alueena tuttu, mikä helpotti entisestään muuttopäätöstä, hän sanoo.

Menosen perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi vaimon alakouluikäistä lasta. Hän harrastaa kuntoliikuntaa ja ruoanlaittoa. Erityisesti grillaus ympäri vuoden kiinnostaa häntä.

Menosen tavoite on olla reilu ja jämäkkä esimies ja johtaja, joka ymmärtää niin asiakasta kuin teknisiä realiteettejakin.

– Menestyvän liiketoiminnan edellytyksenä on asiakasymmärrys, jonka osaava, työssä viihtyvä ja sitoutunut henkilöstö on sisäistänyt. Tästä haluan pitää jatkossakin huolen, Menonen vakuuttaa.

Arto Gylén on energia-alalla pitkään toiminut osaaja, joka kehitti PKS Sähkönsiirtoa alan edelläkävijäksi Suomessa. Hänen ajatuksiaan työstä on kuunneltu valtakunnankin tasolla muun muassa Energiateollisuuden verkkovaliokunnassa, jossa hän on työskennellyt.

– Työni on ollut antoisaa ja aika on mennyt nopeasti. Erityisen hienoa on ollut saada tehdä töitä osaavan henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja siitä kiitän nöyrästi, Gylén sanoo.

– Pitkä työrupeamani päättyy toukokuussa hyvillä mielin. Olen hyvin tyytyväinen, että olemme saaneet Pertin kokeneena ammattilaisena jatkamaan yhtiön toiminnan ja palveluiden kehittämistä. Kevään ajan toimin vielä Pertin tukena ja perehdyttäjänä, jonka jälkeen elämässäni alkaa uusi ja innostava aika.

Sähköverkko mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta

– PKS Sähkönsiirron ydintehtävä on ylläpitää ja kehittää sähköverkkoa niin, että asiakkailla on hyvät edellytykset asua, yrittää ja viihtyä siellä missä haluavat. Yhtiö on sähkönjakelun erityisosaaja, joka ylläpitää ja rakentaa verkkoa palvelemaan asiakkaiden tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita, Arto Gylén kertoo.

Vaikka toimitusvarmuuden parantaminen vie paljon aikaa, asiakkaat näkevät tuloksia jo nyt. Puolet asiakkaista on säävarman sähköverkon piirissä taajamissa. Iso urakka on vielä edessä, sillä valtaosa PKS Sähkönsiirron verkoston pituudesta on taajamien ulkopuolella.

Investoinnit sähköverkon säävarmuuteen ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutos nostaa lämpötilaa ja samalla sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Yhä oikukkaammat talvet saavat aikaan tykkylumiongelmia ja myrskyt kurittavat kaikkina vuodenaikoina.

– Kukaan ei varmasti enää kyseenalaista sähköverkkoinvestointien tarpeellisuutta. Harmillinen puoli asiassa on, että sähköverkon uusiminen maksaa paljon, ja sen vuoksi verkkopalveluiden hintoja on jouduttu korottamaan, Arto Gylén toteaa.

Suomen hallitus on asettanut tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhtenä keskeisenä keinona on fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puhtaasti tuotetulla sähköllä niin teollisuudessa, liikenteessä kuin lämmityksessäkin. Verkko mahdollistaa sähköautojen latauksen, öljylämmitysten korvaamisen lämpöpumpuilla ja aurinkopaneelien tuottaman ylimääräisen sähköenergian myynnin sähkömarkkinoille.

– Vastuullisena palveluntarjoajana teemme jatkossakin kaikkemme, että sähköverkko palvelee aina asiakkaita hyvin, Pertti Menonen vakuuttaa.

Puhtaan energian määrä kasvaa

Verkoston ylläpito ja uudistaminen, sekä muut palvelut työllistävät Pohjois-Karjalassa 200-300 ihmistä vuodessa. Työtä toteuttamassa ovat kymmenet laadukkaat ja ammattitaitoiset yhteistyöyritykset.

Lähitulevaisuudessa ladattavien sähköautojen määrä sekä sääriippuvainen tuuli- ja aurinkosähkön tuotanto kasvavat. Tämä asettaa sähköverkoille yhä uusia vaatimuksia, koska energian tarve vaihtelee nopeasti.

– Uuden tilanteen mallintamiseksi ja asiakaskeskeisten ratkaisujen kehittämiseksi olemme jo pitkään tehneet tiivistä tutkimuksellista yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja itäsuomalaisten verkkoyhtiöiden kanssa. Tämän yhteistyön merkitys kasvaa vuosi vuodelta, Gylén summaa.