Järvilohen puolesta

Kuurnan voimalaitoksen yli kilometrin pituista tulvauomaa suunnitellaan kunnostettavaksi Saimaan järvilohen merkittävimmäksi lisääntymisalueeksi. Kuurnan Voima Oy haluaa osaltaan olla mukana toteuttamassa tätä projektia ja sen tytäryhtiö Laurinvirta Oy on jättänyt Aluehallintovirastoon lupahakemuksen alueen kunnostamiseksi poikastuotannolle.

Hanke mahdollistaisi toteutuessaan järvilohen luonnollisen elinkierron Pielisjoen ja Saimaan välillä ensimmäistä kertaa lähes 50 vuoteen. Kuurnan tulvauoma on järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta ja se tulisi kunnostettuna tarvitsemaan toimiakseen jatkuvan, 35 m3/s suuruisen vedenjuoksutuksen uomaan. Tätä varten uoman patoluukun rakenteisiin on suunniteltu rakennettavaksi pienvesivoimala, jonka teho olisi noin kaksi megawattia. Pienvesivoimalan rakentamisen ja kalataloudellisten kunnostustöiden kustannusarvio on yhteensä noin 6-7 miljoonaa euroa. Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Kuurnan Voima Oy.

Video suunnitellusta lisääntymisalueesta (Sanomalehti Karjalainen)