Kuurnan pienvoimala turvaa lisääntymisalueen vedensaannin

Poikastuotantoalueen suunniteltu virtaama on 35 kuutiometriä sekunnissa ja juoksutetavan veden arvo on noin 600 000 euroa vuodessa. Hankkeen toteuttamisen mahdollistaa uuden pienvesivoimalaitoksen rakentaminen tulvauoman yhteyteen niin, että poikastuotantoalueelle johdettava virtaama saadaan hyödynnettyä sähkön tuotannossa.

Tulvauomaan suunnitellun pienvoimalan avulla pystytään virtaavasta vedestä tuottamaan sähköä sekä lisäksi hyödyntämään kevättulvien vedet sähköntuotantoon niin, että juoksutettavasta vedestä ei synny merkittäviä lisäkustannuksia. Ilman pienvesivoimatuotantoa yhtälö olisi taloudellisesti mahdotonta toteuttaa. Kuurnan voimalaitosten tuotantojen yhteismäärä sekä Pielisjoen virtaama säilyisivät nykyisellään, eikä hankkeen toteutuksella olisi vaikutuksia Kuurnan ylä- eikä alapuoliseen vesistöön.

Kuurnan Voiman osallistumispanostus suojeluhankkeeseen olisi näin pienvesivoimalaitoksen investointi eli noin 4 miljoonaa euroa. Vuonna 1971 valmistunut Kuurnan vesivoimalaitos on merkittävä sähköntuottaja valtakunnallisesti, mutta varsinkin alueellisesti Pohjois-Karjalassa. Kuurnan Voima Oy:n omistavat Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (89 %) ja Joensuun kaupunki (11 %).