Miten lintujen karkotus sähkölangoilta onnistuu? Onko selvää näyttöä lankoihin ripustettavien pallojen tai viirien vaikutuksesta verrattuna samalla alueella aikaisempaan tilanteeseen?

Lintuja ei varsinaisesti karkoteta johdoilta – niillä kyllä saa istuskella ja lepuuttaa siipiään, jos vaan muutoin noudattaa suurta varovaisuutta. Niin sanotuilla lintupalloilla tai viireillä sen sijaan pyritään estämään lintujen lentäminen johtoon. Painavat linnut, kuten joutsenet ja hanhet loukkaavat itsensä usein pahastikin johtoon osuessaan. Huomiopalloja asennetaan sellaisiin paikkoihin, joissa lintujen on hankala erottaa harmaita johtoja esimerkiksi järvenselkää vasten. Varsinaista tilastoa niiden tehosta ei ole, mutta selkeä havainto on, että johtoihin törmäämiset ovat lähes loppuneet niillä johto-osuuksilla, joille niitä on asennettu.

Lisää luettavaa