Mitä tuli tehtyä Veli-Matti Laakkonen?

PKS:n Kehityspäälikkö Veli-Matti Laakkonen on ollut mukana käynnistämässä Asiakas energiavaikuttajana -hanketta. Päätimme selvittää, mitä isossa yhteistyöhankkeessa on tekeillä.

 

Tervehdys Veli-Matti!
Moikka!

Mitä on tullut tehtyä?
Olemme käynnistäneet Asiakas energiavaikuttajana -hankkeen neljän muun energiayhtiön kanssa koskien sähkön käyttäjän osallistamista energiamarkkinoiden muutokseen.

Mistä Asiakas energiavaikuttajana -hankkeessa on oikein kyse?
Asiakas energiavaikuttajana -hanke toteutetaan yhdessä asiakkaidemme kanssa, ja se sisältää noin vuoden mittaisen kokeilujakson. Kokeilujakson aikana asennamme kokeiluun osallistuvien asiakkaiden kotien sähkökeskuksiin kulutusta ohjaavia eri älykotiratkaisuja ja keräämme dataa sekä käyttäjien kokemuksia. Saadut tulokset toimivat uusien palvelujen jatkokehityksen pohjana.

Miksi tämä hanke käynnistettiin?
Näimme yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa, että on oikea aika ottaa sähkön käyttäjät mukaan muuttamaan energiamarkkinoita. Sähkön merkitys yhteiskunnassa kasvaa ja sen käyttö monipuolistuu niin rakennetussa ympäristössä kuin liikenteessä.

Miksi PKS on hankkeessa mukana?
Näemme energiatoimialan murroksessa asiakkaan nousevan aktiiviseksi toimijaksi. Tämä tarjoaa mahdollisuuden kehittää uutta palveluliiketoimintaa, joka tuottaa selkeätä asiakashyötyä sähkön käyttäjälle.

Mitä hankkeen avulla on tarkoitus saavuttaa?
Hankkeessa etsitään ratkaisuja, joita voidaan viedä asiakkaille ja näin mahdollistaa asiakkaiden kulutuksen älykäs ohjaus. Verkon kannalta laaja joukko älykkään energianhallinnan palvelujen tilaajia muodostaa tulevaisuudessa ryhmän, joka voi tasapainottaa sähkön kysyntää ja tarjontaa. Tavoitteemme on aktivoida asiakkaita mukaan luomaan uusia hänelle hyödyllisiä palveluja ja syventää osaamistamme koskien hänen tarpeitaan ja kodin älykästä energianhallintaa käytännössä.

Voisitko kertoa lisää kodin älykkäästä energianhallinnasta?
Älykotijärjestelmä säätää sähkönkulutusta automaattisesti sähkön tarpeen ja sähköverkon kuormituksen mukaan. Näin sähköverkossa voidaan lisätä ympäristöystävällistä sähköntuotantoa kuten tuulivoimaa sekä tarjota asiakkaalle mahdollisuus vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeen ja pienentää sähkölaskuaan.

Entä mitä tämä kaikki tarkoittaa yksittäisen sähkökäyttäjän näkökulmasta?
Sähkön käyttäjästä tulee myös sähkön tuottaja ja jakaja sekä oman kulutuspotentiaalinsa omistaja. Hänen kotinsa ja autonsa toimivat aktiivisena osana sähköverkkoa. Ne kytkeytyvät erilaisiin palveluihin toimimalla itsenäisesti omistajansa eduksi.

Miten hanke on tähän mennessä edennyt?
Ensimmäinen teknologiakumppani on valittu ja siihen liittyviä laiteasennuksia asiakkaille ollaan juuri käynnistämässä. Toisen teknologiakumppanin kanssa neuvottelut ovat loppusuoralla, ja pääsemme julkistamaan tämän yhteistyösopimuksen vielä tänä syksynä.

Voiko hankkeeseen hakea vielä mukaan?
Kaikki on vielä avoinna, eli niin uudet kiinnostuneet asiakkaat, teknologiayritykset kuin energiayhtiötkin voivat ilmoittautua mukaan yhteistyöhön.