Sähkönsiirron palveluhinnasto alkaen 1.4.2018

PKS Sähkönsiirto Oy


Mittalaitteiden asennusmaksut
(ensimittarointi) (sis. alv. 24%)

Pääsulakekoko A Asennusmaksu
Sulakekoko 3x25 - 3x63 145
Yhteismittaus (väh.5 mittaria) 3x25 - 3x63 120
Sulakekoko Yli 3x63 250

 

 

 


 


Mittauspalvelut (sis. alv 24%)

Hinta €
Käyttöpaikan pääsulakkeen suurentaminen/pienentäminen 175
Mittarin vaihto tai poisto asiakkaan pyynnöstä 145
Sähkömittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä, ei vikaa 185
Ylimääräinen mittarinluku 50
Raportoinnin perustamismaksu 82
Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla kertaluontoisesti 12
Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla kerran kuukaudessa 24 €/kk
Muu raportointipalvelu/historiatietojen toimitus, veloitus väh. 0,5 h 41 €/h

 

 

 

 

 

 


Palvelutuotteet (sis. alv. 24%)
 
Hinta €
MökkiVirtanen tarjouksen mukaan
VuokraVirtanen  
- asennusmaksu 295
- vuokra 2 €/vrk

 

 

 

 


Liittymän ylläpitomaksut (sis. alv. 24%)
 
Hinta €
Sulakeperustaiset liittymät 
3x25A - 3x63A (€/kk)
13,15
Sulakeperustaiset liittymät
3x80A - 3x200A (€/kk)
120,66
Pienjänniteteholiittymät 250,84
Keskijänniteteholiittymät  1237,23

Sähkönjakeluverkosta irrotetun sähköliittymän liittymissopimus voidaan pitää voimassa maksamalla siitä liittymän koosta riippuva ylläpitomaksu.

Liittymä siirtyy ylläpitoon ja liittymissopimuksen voimassa pitämisestä veloitetaan ylläpitomaksua mikäli uutta liittymää ei oteta käyttöön 12 kuukauden kuluessa sen valmistumisesta.

Ylläpidossa oleva sähköliittymä voidaan ottaa uudelleen käyttöön liittymää palvelevan jakeluverkon mahdollistamassa aikataulussa.

 

 

 

 

 

 


 


Muut palvelut ja maksut (sis. alv. 24%)
 
Hinta €  
Asiakkaan kaapelin sijainnin näyttö 175
Asiakkaan työmaakeskuksen asennusmaksu 315
Asiakkaan liittymiskaapelin naulaaminen pylvääseen 100
Asiakkaan kiinteistön seinään päättyvän ilmajohdon purku 400
Mittalaitteen siirto uuteen tai siirrettyyn keskukseen 175
Ylijännitesuojien uusinta 1 kpl 290
Ylijännitesuojien uusinta 2 kpl 390
Ylijännitesuojien uusinta 3 kpl 485
Kesäsulakkeen vaihto (sis.suurentamisen ja pienentämisen) 350
Vian etsintä asiakkaan sähkölaitteistosta  
- työaikana 170
- työajan ulkopuolella 240
Tiliotemaksu 10
Muistutusmaksu (alv. 0%) 5
Laskujäljennös 4
Tasaerämaksu (henkilöasiakkaat) 5 €/lasku
Yli yhden vuoden vanhan laskun selvitys 41 €/h
Energiaveropalvelusopimus (verojen erotuksen laskuttaminen / hyvittäminen)  
- laskutus kerran vuodessa (€/v/käyttöpaikka) 101
- laskutus kerran kuukaudessa (€/kk/käyttöpaikka) 41
Sähköntoimituksen keskeyttäminen tai takaisinkytkentä etänä 60
Sähköverkosta erottaminen tai uudelleen kytkeminen 145
Uudelleenkytkeminen sähköverkkoon työajan ulkopuolella 500

Kulukorvaus asiakkaalle suurjännitejohdon vianselvitystä
helpottavan tiedon ilmoittamisesta

70