Sähkönsiirron palveluhinnasto alkaen 1.1.2019

PKS Sähkönsiirto Oy


Mittalaitteiden asennusmaksut
(ensimittarointi) (sis. alv. 24%)

Pääsulakekoko A Asennusmaksu
Sulakekoko 3x25 - 3x63 150
Yhteismittaus (väh.5 mittaria) 3x25 - 3x63 125
Sulakekoko Yli 3x63 250

 

 

 


 


Mittauspalvelut (sis. alv 24%)

Hinta €
Käyttöpaikan pääsulakkeen suurentaminen/pienentäminen 175
Mittarin vaihto tai poisto asiakkaan pyynnöstä 150
Sähkömittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä, ei vikaa 185
Ylimääräinen mittarinluku 50
Raportoinnin perustamismaksu 82
Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla kertaluontoisesti 12
Tuntilukemien toimittaminen sähköpostilla kerran kuukaudessa 24 €/kk
Muu raportointipalvelu/historiatietojen toimitus, veloitus väh. 0,5 h 41 €/h

 

 

 

 

 

 


Palvelutuotteet (sis. alv. 24%)
 
Hinta €
MökkiVirtanen tarjouksen mukaan
VuokraVirtanen  
- asennusmaksu 305
- vuokra 2,1 €/vrk

 

 

 

 


Liittymän ylläpitomaksut (sis. alv. 24%)
 
Hinta €
Sulakeperustaiset liittymät 
3x25A - 3x63A (€/kk)
14,00
Sulakeperustaiset liittymät
3x80A - 3x200A (€/kk)
128,50
Pienjänniteteholiittymät 266,17
Keskijänniteteholiittymät  1311,00

Sähkönjakeluverkosta irrotetun sähköliittymän liittymissopimus voidaan pitää voimassa maksamalla siitä liittymän koosta riippuva ylläpitomaksu.

Liittymä siirtyy ylläpitoon ja liittymissopimuksen voimassa pitämisestä veloitetaan ylläpitomaksua mikäli uutta liittymää ei oteta käyttöön 12 kuukauden kuluessa sen valmistumisesta.

Ylläpidossa oleva sähköliittymä voidaan ottaa uudelleen käyttöön liittymää palvelevan jakeluverkon mahdollistamassa aikataulussa.

 

 

 

 

 

 


 


Muut palvelut ja maksut (sis. alv. 24%)
 
Hinta €  
Asiakkaan kaapelin sijainnin näyttö 175
Asiakkaan työmaakeskuksen asennusmaksu 305
Asiakkaan liittymiskaapelin naulaaminen pylvääseen 105
Asiakkaan kiinteistön seinään päättyvän ilmajohdon purku 500
Mittalaitteen siirto uuteen tai siirrettyyn keskukseen 220
Ylijännitesuojien uusinta 1 kpl 300
Ylijännitesuojien uusinta 2 kpl 400
Ylijännitesuojien uusinta 3 kpl 500
Kesäsulakkeen vaihto (sis.suurentamisen ja pienentämisen) 350
Vian etsintä asiakkaan sähkölaitteistosta  
- työaikana 195
- työajan ulkopuolella 295
Tiliotemaksu 10
Muistutusmaksu (alv. 0%) 5
Laskujäljennös 4
Tasaerämaksu (henkilöasiakkaat) 5 €/lasku
Yli yhden vuoden vanhan laskun selvitys 41 €/h
Energiaveropalvelusopimus (verojen erotuksen laskuttaminen / hyvittäminen)  
- laskutus kerran vuodessa (€/v/käyttöpaikka) 101
- laskutus kerran kuukaudessa (€/kk/käyttöpaikka) 41
Sähköntoimituksen keskeyttäminen tai takaisinkytkentä etänä 50
Sähköverkosta erottaminen tai uudelleen kytkeminen 175
Uudelleenkytkeminen sähköverkkoon työajan ulkopuolella 500

Kulukorvaus asiakkaalle suurjännitejohdon vianselvitystä
helpottavan tiedon ilmoittamisesta

80