Merkittävä työnantaja ja veronmaksaja

PKS-konsernissa työskentelee noin 240 alan ammattilaista eri puolilla  maakuntaa. Lisäksi työllistämme noin 50 metsäpalvelu- ja koneurakoitsijaa.

Henkilöstömme koostuu sähköverkostoasentajista, toimihenkilöistä, ylemmistä toimihenkilöistä sekä yritysjohdosta. Asentajien määrä on noin puolet koko henkilöstöstä. Matala organisaatio tuo toimintaamme tehokkuutta ja vähentää byrokratiaa. Myös henkilökunnan vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät läpi organisaation.

Työskentelemme laajalla alueella

Verkostourakointiyhtiöllämme Enerkellä on 10 toimipaikkaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa. Hajautetulla henkilöstön sijainnilla varmistamme mahdollisimman nopean häiriönkorjauksen ja hyvän paikallistuntemuksen.

Työpaikkauskollisuus on vankkaa

Pitkät työsuhteet ovat energia alalla tyypillisiä. Työntekijöidemme keskimääräiset palvelusvuodet ovat 17 vuotta. Tyytyväisyys työhön ja työnantajaan lisäävät työpaikkauskollisuutta. Meillä on alaan verrattuna vähän sairaspoissaoloja.

Monipuoliset työtehtävät

Toimihenkilöpuolella tavoitteena on moniosaamisen kehittäminen, jolloin voidaan siirtyä helposti työtehtävästä toiseen. Kannustamme työntekijöitämme tehtäväkiertoon ja osaamisen kehittämiseen, ja siksi kaikki avoinna olevat tehtävät ovat myös sisäisessä haussa. Myös työntekijöiden koulutusta ja omaehtoista opiskelua tuetaan monin eri tavoin.

Tasa-arvoisuus on vahvuutta

PKS-konserni on tasa-arvoinen, kehittyvä, yhteistyökykyinen ja hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa henkilöstöpolitiikkaa ja yhteistoimintaa. Tasa-arvon edistäminen on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista. Kaikki henkilöstöetumme ovat samat niin määräaikaisissa kuin vakinaisissakin työsuhteissa.

Työturvallisuudesta ei tingitä

PKS-konsernissa on laadittu pitkän tähtäimen työturvallisuutta edistävä toimintasuunnitelma, jossa on määritelty tarkat vastuut. Vuosittain tehdään liiketoimintakohtaiset vuosisuunnitelmat, joiden lisäksi Enerke tekee myös työryhmäkohtaiset suunnitelmat. PKS- konserni kuuluu valtakunnalliseen ja paikalliseen 0-tapaturmaa foorumiin. PKS-kosernissa on otettu käyttöön myös varhaisen tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on tunnistaa työhyvinvoinnin riskitekijät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet.