PKS Voimasiirto

PKS Voimasiirto sopii parhaiten sähkökäyttöpaikkaan, jossa vuotuinen sähkön käyttö on 200 - 500 MWh ja kiinteistön pääsulake on yli 200 A.

PKS Voimasiirto sisältää

 • Sähköverkon valvonta, viankorjaus ja sähkövikapäivystys 24 h vuorokaudessa
 • Henkilökohtainen asiakaspalvelu puhelimitse
 • Sähköverkon kunnossapito ja uudistaminen määräajoin
 • Mittauslaitteiden kunnossapito
 • Sähkömittari ja luentapalvelu
 • Sähköntoimituksen laatutakuu (korvaus yli 12 tunnin katkoksista)

Hintaan sisältyvät lisäpalvelut:

 • Neuvonta yrityksen sähkötehon hallinnassa
 • Neuvonta yrityksen loistehon hallinnassa
 • Neuvonta sähkökatkoksiin varautumisessa
 • Kaapelin sijainnin näyttöpalvelu tarvittaessa
 • Varavoimajärjestelmien myynti

Muut lisäpalvelut:

 • Sähköliittymän rakentaminen (Yritysliittymä, Tilapäisliittymä)
 • Ylijännitesuojien asennus
 • Varavoimajärjestelmien myynti

Mitä tarvitset siirtotuotteen lisäksi

Sähköntoimituksen aloittamiseksi tarvitaan kolme eri sopimusta: 1. liittymissopimus, jolla sovitaan kiinteistön sähköverkkoon liittämisen yksityiskohdista,2.verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirrosta ja 3. sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvästä palvelusta.

 1 2 3

Lue lisää Sähköliittyjän oppaasta