PKS Yleissiirto

PKS Yleissiirto on asumiseen tai pienempään yritystoimintaan tarkoitettu PKS Sähkönsiirto Oy:n siirtosopimusvaihtoehto. Voit valita mittaustavan yrityksesi sähkön tarpeen ja käyttötavan mukaan.
 

Yleissiirto sisältää

 • Sähköverkon valvonnan, viankorjauksen ja sähkövikapäivystyksen 24 h vuorokaudessa
 • Henkilökohtaisen asiakaspalvelun puhelimessa arkisin klo 8-18
 • Sähköverkon kunnossapidon ja uudistamisen määräajoin
 • Mittauslaitteiden kunnossapidon
 • Sähkömittarin ja luentapalvelun
 • Sähköntoimituksen laatutakuun (korvaus yli 12 tunnin katkoksista)

Hintaan sisältyvät lisäpalvelut:

 • Puunkaatoapu sähkölinjan läheisyydessä
 • Kaapelin sijainnin näyttöpalvelu
 • Energiankäytön asiantuntijapalvelu
 • Tekninen asiakaspalvelu

Muut lisäpalvelut:

 • Sähköliittymän rakentaminen
 • Ukkossuojaus

Mitä tarvitset siirtosopimuksen lisäksi

Sähköntoimituksen aloittamiseksi tarvitaan kolme eri sopimusta: 1. liittymissopimus, jolla sovitaan kiinteistön sähköverkkoon liittämisen yksityiskohdista, 2. verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirrosta ja 3. sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvästä palvelusta.