Etäluenta

PKS Sähkönsiirto Oy käyttää  asiakkaiden sähkön käytön mittaamiseen etäluettavia mittareita. Mittaustiedot luetaan automaattisesti kerran vuorokaudessa ja ne siirtyvät mittaustietokantaan laskutusta varten. Asiakkaanamme voit seurata omia käyttötietojasi jopa tunnin tarkkuudella kirjautumalla OmaWatti-palveluun. Tunneittain tapahtuva sähkön mittaus mahdollistaa asiakkaille tarkemman energian käytön seurannan lisäksi myös esimerkiksi tuntihinnoitellun spot-sähkön ostamisen.

 

Näin saat kulutustietosi mittarista

Mittarin näytöltä voit halutessasi  itse seurata sähkönkäyttöäsi. Näytössä näkyy oletuksena 7-numeroinen käytetyn kokonaisenergian lukema ja energian mittayksikkö kWh (kilowattitunti). Näytön vasemmassa alareunassa L1, L2 ja L3 ilmaisevat vaiheiden olevan kytkettyinä.

Keltainen led-valo etukannen keskellä vilkkuu 1000 kertaa yhden kWh:n kuluessa (pulssivakio 1000p/kWh).
Näytön alarivin T1 tai T2 -teksti kertoo kumpaan rekisteriin sähkönkäyttö kertyy.
T1 on päiväenergiarekisteri ja T2 on yöenergiarekisteri. Selauspainikkeella voidaan siirtyä näyttämästä toiseen. Painikkeen painaminen ei vaikuta meneillään olevaan mittaukseen. Näyttö palautuu automaattisesti takaisin kokonaisenergia -tilaan.

Näyttöön saadaan seuraavia lukemia:
• Kokonaisenergian lukema (T1+T2) kWh
• T1 Päiväenergian lukema kWh
• T2 Yöenergian lukema kWh
• Energiankäytön hetkellinen teho W
• Näytön testaus (kaikki näytön merkit ovat päällä)

 

Älä katkaise etäluentayhteyttä

Jos tarvitset katkasta sähköt kiinteistöstä, esimerkiksi kesämökistä talven ajaksi, tee se mittarissa olevasta painikkeesta. Tällöin sähköt katkeavat kiinteistöstä, mutta etäluentayhteys säilyy. Havainnolliset ohjeet oikeaoppiseen virrankatkaisuun löytyvät tästä videoanimaatiosta, tai mittarin  käyttöohjeista.

 

Etämittareiden käyttöohjeet

4Q mittarin näytön luentaohje

Käyttöohje Kamstrup 382M Q4 cnv