Vakiokorvaus sähkökatkoista

Yhtäjaksoisesta yli 12 tunnin verkkopalvelun keskeytymisestä maksamme asiakkaalle automaattisesti vakiokorvauksen. Keskeytys lasketaan alkaneeksi siitä, kun vika on tullut tietoomme käyttöjärjestelmän kautta tai asiakkaan ilmoituksesta. Vakiokorvaus hyvitetään asiakkaan sähkölaskulla.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

  • 12-24 tuntia……….10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24-72 tuntia……….25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72-120 tuntia……..50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 120-192 tuntia…..100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 192-288 tuntia…..150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • Yli 288 tuntia……..200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin verkkopalvelumaksuihin veroineen (alv ja sähkövero) ja keskeytyksen yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen keskeytyksen osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 1000 euroa.
Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.