Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma

Vastuullinen energiankäyttö on tarkemmin ajateltuna vastustamatonta

Pohjois-Karjalan Sähkön ympäristöjärjestelmässä on selvitetty liiketoiminnan ympäristövaikutukset, määritelty ympäristötavoitteet, toimintatavat ja vastuut niihin pääsemiseksi.

Pohjois-Karjalan Sähkön ympäristöpäämäärät ovat:

 1. Uusiutuvan energian osuuden lisääminen sähkön tuotannossa
 2. Hiilivoimaan perustuvasta sähköntuotannosta luopuminen kokonaan
 3. Ympäristövaikutusten huomioiminen muun muassa verkostomateriaali, kiinteistö- ja kalustohankinnoissa.
 4. Ympäristövaikutusten minimoiminen entistä paremmin jo verkoston suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa
 5. Ympäristövahinkojen estäminen suunnitelmallisella kunnossapidolla, kartoittamalla riskikohteet ja pitämällä varautumissuunnitelmat ajan tasalla
 6. Asiakkaiden energiansäästötoimien edistäminen.
Sähköenergian käyttäminen ja siihen liittyvät valinnat vaikuttavat merkittävästi meidän jokaisen hiilijalanjälkeemme. Asiakkaan kannalta vastuullinen energiankäyttö merkitsee käytännössä
 • Tietoisuutta omasta energiankäytöstä
 • Tietoisuutta oman energiankäytön ympäristövaikutuksista
 • Tietoisuutta vaikuttamiskeinoista omaan energiankäyttöön
 • Halua tehdä valintoja ja muutoksia omaan energiakäyttäytymiseen ja seurata tuloksia
 • Osallistumista markkinoille sähkön tuottajana, energiansäästäjänä, päästöttömän sähkön ostajana tai kysynnänjouston kautta
Asiakkaiden vastuullisen energian käytön edistäminen tarkoittaa meidän osaltamme
 • Helppokäyttöisen energiankäyttötiedon tuottamista (OmaPKS-palvelu netissä)
 • Kiinnostuksen herättämistä ja tietoisuuden lisäämistä (Kymppi-asiakaslehti, energiatietosivut)
 • Kiinnostavia ja hyödyllisiä energiapalveluja
  • edistyksellinen Priima-älysähkösopimus
  • Aurinkotuottaja-palvelu
  • Mottinetti-polttopuupalvelu
 • Uuden tiedon tuottamista asiakkaille osallistumalla alan tutkimustoimintaan