Entisöity ja modernisoitu Puhoksen voimala

Entisöity ja modernisoitu Puhoksen voimala

Kiteen lähistöllä Puhoksessa sijaitsevan pienvesivoimalan peruskorjaus valmistui vuoden 2020 syksyllä. Melko tarkkaan vuoden kestäneen peruskorjauksen aikana uusittiin voimalaitoksen turpiini ja muu sähkötekniikka, peruskorjattiin voimalarakennus ympäristöineen ja korjattiin säännöstelypato turvalliseen kuntoon. Tämän lisäksi Kiteen kaupunki peruskorjasi voimalaitoksen vieressä sijaitsevan vanhan myllyrakennuksen maa-alueineen virkistys- ja museokäyttöön. Korjauksen yhteydessä voimalan nimellisteho laski 800 kilowatista 650 kilowattiin, mutta vuosituotanto kasvoi paremman hyötysuhteen ansiosta 1400 megawattitunnista 1700 megawattituntiin.

Puhoksenkoski sijaitsee Oriveden ja Pyhäjärven välisellä kapalla kaistaleella, mikä teki siitä aikanaan otollisen paikan puun uitolle ja sahaustoiminnalle. Ensimmäinen saha Puhos-virtaan rakennettiin jo 1780-luvun alussa, jolloin oli lupa sahata tuhat tukkia vuodessa. Viisikymmentä vuotta myöhemmin oli sahausmäärä kasvanut jo kymmeneen tuhanteen tukkiin ja saha kuului tuolloin hevosvetoisine rautateineen Karjalan suurimpiin ja nykyaikaisimpiin. Kuljetustoiminnan tehostamiseksi silloinen vesisahan hoitaja Nils Ludvig Arppe päätti rakennuttaa höyryhinaajan. Laiva rakennettiin pietarilaisen telakan piirustusten mukaan ja veistettiin Puhoksessa. Hinaajan siipirattaita pyörittämään asennettiin voimaa uhkuva 30 hevosvoiman höyrykone. Ilmariseksi ristitty 26 metriä pitkä ja 4,5 metriä leveä laiva laskettiin vesille vuonna 1833. Puhos toimi näin höyrylaivakauden edelläkävijänä maassamme. 1800-luvun loppupuolella Puhoksessa tehtiin vielä useita laivoja, valettiin rautaa ja konepajassa tehtiin jopa höyrykoneitakin.

Puhoksen voimalan vieressä sijaitseva idyllinen vanha mylly, jonka Kiteen kaupunki on kunnostanut museokäyttöön. Mylly oli normaalissa tuotantotoiminnassa vielä vuonna 2018 ja olisi vieläkin otettavissa tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Lisää tarinaa Puhoksen voimalastamme