Laurinvirran poikastuotantoalue

Laurinvirran poikastuotantoalue

Poikastuotantoalueelta jopa 5000 poikasta vuodessa

Kuurnan poikastuotantoalueen ympärivuotinen 35 m3/s virtaama muodostaa kunnostetusta alueesta olosuhteiltaan järvilohelle erittäin otollisen lisääntymis- ja elinympäristön. Poikasille mieluisan ravinnon tuotantoa ylläpidetään ja lisätätään säilyttämällä osaa kunnostettavan alueen alkuperäisestä pohjaeliöstöstä ja kasvillisuudesta nykytilassaan. Kunnostettu alue tuottaa arviolta 400-600 vaelluspoikasta hehtaaria kohti vuodessa ja kokonaistuotanto olla noin 3 000 vaelluspoikasta vuodessa. Kunnostettavia alueita optimoimalla voi vaelluspoikastuotanto yltää jopa 5 000 vaelluspoikaseen vuodessa.

Lisääntymisalueilla sijaitsevat kutusoraikot on sijoitettu laikuittain ja niiden pinta-ala vaihtelee sijoituspaikasta riippuen muutamasta neliömetristä noin kahteenkymmeneen neliömetriin. Pienpoikasalue ja lisääntymisalueet on rakennettu vaihtelevan muotoisiksi ja rakentamisessa on huomioitu pohjan luonnollinen korkeusvaihtelu. Kutusoraikkoja tehtiin myös pienpoikasalueen sisälle niihin kohtiin, joissa vesisyvyys on riittävä. Voimalaitoksen alakanavan vesisyvyys, luonnonkiviverhous ja veden virtausnopeudet kanavan alapäässä sopivat hyvin  kutulohien oleskelupaikoiksi. Sen vuoksi kanavan alaosaan, varsinaisen kutukynnyksen yläpuolelle tehtiin laikuittain kutusoraikkoja. Kutusoraikkojen sijoittamisessa huomioitiin myös niiden yläpuolella sijaitsevat suuremmat kivet, kivikot tai pintaan asti yltävät pienet saarekkeet, jotka suojaavat soraikoita tulvilta. Pienialaisia, hieman tavanomaista alaveden pintaa korkeampia saarekkeita tehtiin varmistamaan pienpoikasille sopiva elinympäristö myös Pielisjoen korkeamman veden ja suuremman virtauksen tilanteissa.

Yleiskuva juuri valmistuneesta poikastuotantoalueesta :

Poikastuotantoalueen suunnittelussa ja rakentamisessa pyrittiin parhaan käytettävissä olevan tietämyksen avulla mallintamaan järvilohelle luontaiset edellytykset lisääntymiseen. Kuva: Markku Gavrilov, Luke.