Laurinvirta-projekti 2015-20

Laurinvirta-projekti 2015-20

Saimaan järvilohen ja vesivoiman rinnakkaiselo mahdollistui  

Saimaan vesistössä yli 50 vuotta siten tehdyt kanavien ja vesivoimalaitosten rakentamiset sekä puunuitto tuhosivat järvilohen lisääntymisalueet lähes täydellisesti. Siitä lähtien järvilohikanta on pienentynyt ja tänä päivänä Saimaan järvilohi on äärimmäisen uhanalainen. Tässä tilanteessa uusien poikastuotantoalueiden rakentaminen on välttämätön ja tehokkain tapa saada järvilohen kanta uudelleen elpymään.

 

Pohjois-Karjalan Sähkö ja Joensuun kaupunki ovat Kuurnan Voima Oy:n omistajina halunneet olla edelläkävijöitä järvilohen suojelussa. Kuurnan Voima käynnisti Laurinvirta-hankkeen omasta aloitteestaan vuonna 2015 ja alueen käyttöönotto tapahtui lokakuussa 2020. Hankkeessa rakennettiin Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, jonne ohjataan virtaavaa vettä yhtäjaksoisesti ympäri vuoden. Tulvauoman kokonaispinta-ala on kaikkiaan 20 hehtaaria, josta lähes puolet palvelee järvilohen lisääntymistä ja poikasten kehittymistä.

Poikastuotantoalueen rannalle rakennetaan ulkoilureitti ja sen varrelle asennetaan opastetauluja. Näin kuka tahansa voi tulla tutustumaan ainutlaatuiseen järvilohen poikastuotantoalueeseen sekä vaelluskalojen elämään. Laurinvirta-projekti on hyvä esimerkki siitä, kuinka laajalla yhteistyöllä voidaan paikallisesti sovittaa yhteen kalatalouden, ympäristönsuojelun ja voimatalouden tavoitteet.

 

 

 

 

 

 


Laurinvirran poikastuotantoalueen rakentamisesta tehtiin minidokumentti, joka aukeaa yllä olevasta linkistä.

 

Kuva: Poikastuotoalue vaati mittavia maansiirtotöitä, joissa uoman pohjaa muotoiltiin virtausten optimoimiseksi ja maamassoja lajiteltiin mahdollisimman luonnonmukaiseen järjestykseen uoman pohjalle. Tavoitteena oli saada aikaan optimaaliset olosuhteet äärimmäisen uhanalaisen järvilohen lisääntymiselle. Poikastuotantoalueen suunnittelussa on käytetty parasta mahdollista asiantuntemusta ja yhteistyötä eri alojen kanssa. Aika näyttää, onko alue lohelle mieluinen.