Saramojoki vapautuu kalataloudelle ja virkistyskäyttöön

Saramojoki vapautuu kalataloudelle ja virkistyskäyttöön

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy on käynnistänyt hankkeen, jossa Louhikosken vesivoimalaitos tullaan purkamaan ja sen myötä vapauttamaan Saramojoki luonnolliseksi jokireitiksi. Hanke toteutetaan hyvässä yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön, Nurmekseen kaupungin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja paikallisten rahoittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa. Suunnitelman mukaan joki voitaisiin nopeimmillaan vapauttaa muuhun käyttöön vuoden 2021 syksyllä. Voimalan purkamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan noin 1,7 miljoonaa euroa.

Louhikosken voimalaitoksen peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä nousivat vaihtoehtoina esiin voimalatekniikan modernisointi tämän ajan vaatimusten mukaiseksi tai voimalan purkaminen. Voimalaitoksen saneeraaminen olisi ollut sinänsä taloudellisesti kannattavaa, mutta tässä tapauksessa Saramojoen vapauttamisen arvo ympäristölle, kalakannalle ja maakunnalle oli mielestämme kuitenkin taloudellista tuottoa suurempi. Päätökseen vaikutti myönteisesti myös se, ettei voimalaitoksen purkamisesta aiheudu yhtiölle pysyvää säännöstelyvelvollisuutta tai muita rasitteita.

Louhikosken voimalaitos on rakenteeltaan Suomessa melko harvinainen putkivoimalaitos. Vesi johdetaan yläkanavaa pitkin 84 metriä pitkään tuloputkeen, josta vesi jaetaan kolmelle turbiinille.  Sen pituus on 400 metriä ja putouskorkeutta kertyy kaikkiaan 11 metriä. Ensimmäinen voimalaitos Louhikoskeen rakennettiin jo 1920-luvulla ja nykyiseen muotoonsa voimalaitos uusittiin 1987. Voimalaitoksen teho on 0,5 megawattia ja se on tuottanut sähköä noin kaksi miljoonaa kilowattituntia vuodessa.

Silloin tällöin kysyttyä hankkeesta

Lisää tietoa tiedotteesta