Vastauksia heränneisiin kysymyksiin hankkeesta

 

Muuttuuko Saramojoen vedenkorkeus voimala poistumisen myötä?

Voimalan purkaminen ei vaikuta millään tavalla joen kokonaisvirtaamaan eikä kevättulvan virtaamiin, vaan ainoastaan veden kulku siirtyy kokonaan voimalan viereiseen alkuperäiseen uomaan. Koskiuoman veden määrä tämän myötä luonnollisesti hieman kasvaa varsinkin tulvien aikaan, kun voimalaitokseen ei enää ohjaudu vettä. Kosken veden määrä ja virtaukset palautuvat silloin luonnonmukaiselle tasolleen.

Lisääntyvätkö sähkökatkot ja riittääkö sähkö alueella, kun voimalaitos poistuu?

Voimalaitoksen purkaminen ei vaikuta millään lailla alueen sähkönjakeluun tai sähkön riittävyyteen, sillä voimala on ollut jo kauan aikaa kiinni valtakunnan verkossa. Aivan voimalaitoksen alkuaikoina, kun sähköistys ei vielä ollut kaikkien saatavilla, saivat lähialueen asukkaat sähkönsä suoraan Louhikosken voimalaitoksesta. Tällöin voimalan pysähtyminen katkaisi kaikilta sähkön käyttäjiltä sähköt ja vähäisempi sähköntuotanto esimerkiksi matalan veden aikaan saattoi laskea voimalan tehoa ja samalla sähköverkon jännitettä.

Voidaanko voimalaitosrakennus säilyttää historiallisena muistomerkkinä?

Louhikosken voimalaitos liittyy kiinteästi Nurmeksen alueen sähköistämiseen ja on alueen asukkaille rakennus, johon liittyy paljon muistoja. Voimalarakennuksen entisöimismahdollisuuksia tutkittaessa kävi kuitenkin nopeasti ilmi, että sata vuotta kovaa työtä on tehnyt tehtävänsä kiinteistön rakenteille. Rakennus on huonossa kunnossa ja sen lisäksi sen rakenteisiin on vuosien saatossa imeytynyt runsaasti varavoimalaitteistossa käytettyä polttoöljyä. Sen vuoksi rakennuksen saastuneet osat on luokiteltu ongelmajätteeksi. Näiden syiden vuosi rakennus joudutaan valitettavasti purkamaan kokonaan, vaikka sillä oma merkityksensä sähkön tuottamisen historian kannalta olisi toki ollutkin.

Kuinka hanke nyt sitten käytännössä etenee?

Tämän tyyppinen hanke vaatii aina vesilain mukaisen lupahakemuksen ja luvan myöntäjänä toimii paikallinen aluehallintovirasto. Luvan myöntämisen jälkeen pääsemme käsiksi tarkempaan suunnitteluun ja purku- sekä maansiirtotöihin. Alustavan suunnitelman mukaan voisimme aloittaa työt vuoden 2021 syksyllä.