Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyössä on voimaa

Yhteistyö toimii, kun se tuo hyötyjä molemmille

Sponsorointi on yksi osa yritysviestintämme ja markkinointimme kokonaisuutta, jonka tehtävänä on luoda edellytyksiä liiketoiminnan menestymiselle. Sponsorointikohteilta edellytämme aina

  • PKS:n tavoitteisiin sopivaa laji- ja yhteisöimagoa
  • Riittävän laajaa kiinnostavuutta kohderyhmässä
  • PKS tarpeen mukaisia palveluja
  • Kykyä pitkäjänteiseen toimintaan
  • PKS:n tarpeet huomioivaa palveluotetta

Siksi sponsorointiin liittyy aina käsitteet: suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys. Tuloksellinen yhteistyö vaatii aina sitoutumista ja työpanosta molemmilta osapuolilta – siitähän yhteistyössä juuri onkin kysymys, molemmat tekevät työtä yhdessä toistensa menestymisen eteen. Meidän osaltamme tämä samalla tarkoittaa, että sposorointikohteita ei voi olla yhtä aikaa montaa työn alla. Sen vuoksi niin urheiluseurojen kuin tapahtumajärjestäjienkin kannattaa panostaa palvelujensa tuotteistamiseen. Mitä selkeämpiä palveluja pystyt tekemään ja viestimään, sitä helpompaa niitä on ostaa. Ja mitä helpommaksi pystyt yhteistyön yritykselle tekemään, sitä mielekkäämpää yhteistyö on yrityksen kannalta. Tällä taas on suora yhteys yhteistyön jatkuvuuteen ja sen hintaan.

Vaikka resurssit seuroissa ja tapahtumissa ovatkin aina rajalliset, on palvelullistaminen tuottavimpia kehityskohteita ja vain toiminnan kehittymiseen. Olemme pitkän kokemuksemme perusteella koonneet urheiluseuroille ja tapahtumajärjestäjille pinon hyödyllisiä blogeja ja työkaluja, joilla omaa asiaansa voi viedä eteenpäin. Päivitämme työkalupakkia myös jatkossa lisää.

Muita yhteistyömuotoja ovat mainonnallinen yhteistyö kohteen eri kanavissa ja tukeminen. Niissä yhteistyö on suppeampaa, eikä vaadi usein juurikaan ajankäyttöä. Kolmas yhteistyömuoto on paikallinen tukeminen. Siinä yhteistyö on pienimuotoisinta ja samalla summatkin pienehköjä.

Lue myös blogijuttumme sponsoroinnista.

Kohteet valitaan kaksi kertaa vuodessa. Pääkohteiden osalta yhteistyöehdotukset tulee lähettää edellisen vuoden lokakuun loppuun mennessä. Muiden kohteiden osalta syksyn ja talven yhteistyökohteet päätetään toukokuun lopussa ja kevään ja kesän yhteistyöehdotukset viimeistään tammikuussa. Yhteistyötarjousten käsittelyn helpottamiseksi suosittelemme käyttämään alla olevasta linkistä löytyvää sähköistä lomaketta

Yhteistyötarjousten käsittelyajankohdat

Kausi Käsittely
Kesäkauden kohteet tammikuun loppuun mennessä
Talvikauden kohteet toukokuun loppuun mennessä
Ympärivuotiset kohteet lokakuun loppuun mennessä

 

 

 

Yhteistyöehdotus