Sähköverkkopalvelun hinnasto

PKS Sähkönsiirto Oy

Voimassa alkaen 1.4.2018 PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella

Sähköverkkopalveluiden hinnasto 1.1.2019 pdf-tiedostona.
Sähköverkkopalveluiden hinnasto 1.4.2018 pdf-tiedostona.

 

YLEISSIIRTO Yksiaika

Pääsulakkeen koko Kuukausimaksu (€/kk) alv. 24%
1x35 A* 13,44
3x25 A** 21,01
3x25 A 26,29
3x35 A 41,25
3x50 A 64,59
3x63 A 89,32
3x80 A 120,66
3x100 A 160,79
Siirtomaksu snt/kWh 4,13
sähkövero (lk1) 2,79
yhteensä 6,92

 

*) 1-vaiheiset 25 A ja 35 A kerros- ja rivitaloasiakkaat
**) Kerros- ja rivitaloliittymät, joissa 5 tai useampi käyttöpaikkaa

Poikkeukset:

Yksittäiset 1-vaiheiset käyttöpaikat kuuluvat ko. sulakekokoa vastaavaan 3-vaiheisten käyttöpaikkojen kuukausimaksuryhmään.
Yksittäiset 1- ja 3-vaiheiset käyttöpaikat joiden pääsulake on pienempi kuin 25A kuuluvat kuukausimaksuryhmään 3x25A.

YLEISSIIRTO Päivä-Yö

Pääsulakkeen koko Kuukausimaksu (€/kk) alv. 24%
3 x 25A 42,20
3 x 35A 61,49
3 x 50A 92,11
3 x 63A 120,86
3 x 80A 160,08
3 x 100A 205,18
3 x 125A 265,10
3 x 160A 347,70
3 x 200A 444,91
Siirtomaksut snt/kWh  
Päivä klo 7-22* 4,32
sähkövero (lk1) 2,79
yhteensä 7,11
Yöaika klo 22-7 1,71
sähkövero (lk1) 2,79
yhteensä 4,50

 

YLEISSIIRTO Vuodenaika

Pääsulakkeen koko Kuukausimaksu (€/kk) alv. 24%
3 x 25A 42,20
3 x 35A 61,49
3 x 50A 92,11
3 x 63A 120,86
3 x 80A 160,08
3 x 100A 205,18
3 x 125A 265,10
3 x 160A 347,70
3 x 200A 444,91
Siirtomaksut snt/kWh  
Talviarkipäivä** 5,59
sähkövero (lk1) 2,79
yhteensä 8,38
Muu aika 1,71
sähkövero (lk1) 2,79
yhteensä 4,50

 

VOIMASIIRTO Teho Yksiaika

  Hinta alv 24% alv 0%
Kuukausimaksu €/kk 106,04 85,52
Tehomaksu €/kk,kW  3,62 2,92
Loistehomaksu €/kvar,kk 9,13 7,36
Sähköenergian siirtomaksu snt/kWh 4,74 3,82
sähkövero (lk1) 2,79 2,253
yhteensä 7,53 6,07

 

VOIMASIIRTO Teho Vuodenaika

  Hinta alv 24% alv 0%
Kuukausimaksu €/kk 106,04 85,52
Tehomaksu €/kk,kW 6,03 4,86
Loistehomaksu €/kvar,kk 9,13 7,36
Sähköenergian siirtomaksu snt/kWh    
Talviarkipäivä 2,80 2,26
sähkövero (lk1) 2,79 2,253
yhteensä 5,59 4,51
Muu aika 1,44 1,16
sähkövero (lk1) 2,79 2,253
yhteensä 4,23 3,41

 

KESKIJÄNNITESIIRTO Teho Vuodenaika

  Hinta alv 24% alv 0%
Kuukausimaksu €/kk 289,23 233,25
Tehomaksu €/kk,kW 4,74 3,82
Loistehomaksu €/kvar,kk 9,13 7,36
Sähköenergian siirtomaksu snt/kWh    
Talviarkipäivä 2,57 2,07
sähkövero (lk1) 2,79 2,253
yhteensä 5,36 4,32
Muu aika 1,28 1,03
sähkövero (lk1) 2,79 2,253
yhteensä 4,07 3,28

 

KESKIJÄNNITESIIRTO 2 Teho Vuodenaika

  Hinta alv 24% alv 0%
Kuukausimaksu €/kk 4464,00 3600,00
Tehomaksu €/kk,kW 4,32 3,48
Loistehomaksu €/kvar,kk 9,13 7,36
Sähköenergian siirtomaksu snt/kWh    
Talviarkipäivä 1,51 1,22
sähkövero (lk1) 2,794 2,253
yhteensä 4,31 3,47
Muu aika 1,07 0,86
sähkövero (lk1) 2,790 2,253
yhteensä 3,86 3,11

 

YLEISTÄ

Sähkövero:
- veroluokka 1: 2,253 snt/kWh (alv 0 %) eli 2,794 snt/kWh (alv 24 %),
- veroluokka 2: 0,703 snt/kWh (alv 0 %) eli 0,872 snt/kWh (alv 24 %). Sisältää huoltovarmuusmaksun 0,013 snt/kWh. Hinnastossa sähkövero on esitetty likiarvona.

Kaikki PKS Sähkönsiirto Oy:n asiakkaat kuuluvat automaattisesti sähköveroluokkaan 1 elleivät ole muuta ilmoittaneet. Jos asiakas on oikeutettu sähköveroluokkaan 2, on hänen toimitettava siitä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.

**) Talviarkipäivä on 1.11. - 31.3. klo 7 - 22 maanantaista lauantaihin.

*) Päivä-Yösähkö on maanantaista sunnuntaihin klo 7 - 22.

Laskutusteho on kahden suurimman talvikuukauden 1.11.-31.3. talviarkipäivänä esiintyneen 60 min. huipputehon keskiarvo, kuitenkin voimasiirroilla vähintään 40 kW ja keskijännitesiirrolla 200 kW.

Loistehomaksu veloitetaan osuudesta, joka ylittää 25 % laskutuspätötehosta.

Kuukausimaksu sisältää mittalaitemaksun, joka kattaa mittalaitteet, niiden huollon ja kunnossapidon.

Siirtotuotteen voi vaihtaa, kun edellisestä vaihdosta on kulunut vähintään 12 kk.

Käyttöoikeuden (pääsulakekoon) pienentämiseen liittyy rajoituksia, mikäli liittymän koko säilyy ennallaan. Tarkempia tietoja saat asiakaspalvelustamme.