Sopimusehdot ja syrjimättömyys

Ennen sähköntoimituksen alkamista asiakkaalla tulee olla kaikkiaan kolme eri sopimusta:
 
1) Liittymissopimus, jolla sovitaan sähköliittymän rakentamisesta ja muista asiaan liittyvistä teknisistä yksityiskohdista,
 
2) Verkkopalvelusopimus, jolla sovitaan sähkön siirtoon liittyvistä asioista.
 
3) Sähkönmyyntisopimus, jolla sovitaan sähköenergian toimittamiseen liittyvistä asioista.

Voimassaolevat sopimusehdot löytyvät täältä.
 

Syrjimättömyysohjelma

Sähköverkkoliiketoiminta on luvanvaraista ja luonnollisen monopolin muodossa tapahtuvaa liiketoimintaa. Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään sen vuoksi syrjimättömyyttä suhteessa asiakkaisiin ja muihin sähkömarkkinoiden osapuoliin. PKS Sähkönsiirto Oy kuuluu laissa määriteltyihin suuriin jakeluverkonhaltijoihin, joiden tulee tehdä kirjallinen ja julkinen ohjelma syrjimättömyyden varmistamisesta omassa toiminnassaan.

PKS Sähkönsiirto Oy:n syrjimättömyysohjelma.

Syrjimättömyysraportti vuodelta 2017.