Sähköpörssi pähkinänkuoressa

Nord Pool on pohjoismaissa toimiva sähköpörssi, jonne sähkön tuottajat tarjoavat omaa tuotantoaan myyntiin ja jonne sähkön ostajat kokoontuvat ostamaan sähköä. Sähköpörssi toimii samalla periaatteella kuin muutkin raaka-ainepörssit eli kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen hinta muodostuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Nord Poolissa kauppaa käydään seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta (spot-sähkö). Spot-markkinoiden toimijat antavat päivittäin tarjouksensa Nord Pooliin kertoen, millä hinnalla ja kuinka suuren määrän he ovat valmiita ostamaan tai myymään sähköä kullakin tunnilla. Kauppa syntyy, kun ostajien ja myyjien tarjoukset kohtaavat toisensa ja näin määräytyy sähkön spot-hinta eli kunkin hetken käypä markkinahinta. Tämän vuoksi sähköpörssi on paikka, jossa sähkön tuottaja saa sähkölleen aina parhaan hinnan ja josta sähkön ostaja voi hankkia sähköä kaikkein edullisimpaan hintaan. Keskeisiä toimijoita sähkömarkkinoilla ovat tarjontapuolella voimalaitoksia omistavat sähkön tuottajat ja ostajapuolella sähköyhtiöt sekä suuret teollisuuslaitokset.

Spot-hinnan ohella pohjoismaisilla sähkön tukkumarkkinoilla käydään kauppaa myös johdannaisilla, joiden avulla sähkön osto- tai myyntihinnan voi vakauttaa pidemmälle aikavälille tulevaisuuteen. Johdannaiskauppaa käydään Nasdaq OMX Commodities -arvopaperipörssissä.

Yksityinen kotitalous pääsee sähköpörssin hintatasoon kiinni Priima-sähkösopimuksella, joka mahdollistaa myös sähkön hinnan kiinnittämisen joko osittain tai kokonaan jopa kahdeksi vuodeksi tulevaisuuteen. Vastaava uusi pörssisähkötuote yrityksille on Priimaplus.

Pörssisähköä kotiin

Pörssisähköä yritykseen

http://www.nordpoolspot.com/