Kulutusjousto

Kulutusjousto

Kulutusjoustosta lääke tuotannonvaihteluihin

Meneillään oleva sähkön tuotantorakenteen nopea muutos ja sääriippuvaisen tuotannon voimakas kasvu ovat muuttaneet sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainoa sähkömarkkinoilla merkittävästi. Sään vaihteluista johtuen sähköstä voi tulla äkillisesti pulaa tai joissain tapauksissa sitä on vaarassa tulla verkkoon yli tarpeen, kun säädettävää tuotantoa ei enää ole riittävästi. Tämä vaatii uudenlaista joustavuutta sähkön tuotannossa ja erityisesti sähkön käytössä. Sähkön käyttäjille eli tavallisille kotitalouksille tämä merkitsee jatkossa yhä aktiivisempaa osallistumista kulutusjoustoon. Sähkön käyttäjä ei siis pian enää ole passiivinen sähkön käyttäjä, vaan aktiivinen osallistuja ja energiavaikuttaja energiamarkkinoilla.

Kotimaisessa energiajärjestelmässä tämä merkitsee määrätietoista siirtymistä keskitetystä tuotantojärjestelmästä hajautettuun tuotantoon. Uuden heikommin ennustettavan järjestelmän ja sen ilmiöiden hallinnassa tarvitaan jatkossa kulutusjouston lisäksi uutta kyvykkyyttä varastoida energiaa kustannustehokkaasti tai muuttaa energiaa toiseen olomuotoon silloin, kun sitä on tarjolla yli kysynnän.

Laudevoimasta luopuminen ja hajautettu sääriippuvainen energiantuotanto pistää kantaverkon vakauden aivan uusien haasteiden eteen. Tuotanto ja kulutus on pidettävä yhtä suurina tulevaisuudessakin ja tämä vaatii joustoa sähkön tuotannossa ja kysynnässä. Jotta kulutusjoustolla olisi kantaverkon vakauden kannalta merkitystä, sitä tarvitaan paljon. Jotta kulutusjoustoasiakkaita saataisiin riittävästi, on jouston oltava asiakkaan kannalta helppoa ja automaattista ja siitä on saatava motivoiva taloudellinen korvaus. Juuri tämän akuutin ongelman kimpussa on Asiakas energiavaikuttajana -tutkimushanke, joka etsii käytännön ratkaisuja tähän nopealla tahdilla eteen tulevaan ongelmaan.

 

 

 

 

Lue lisää:

 

”Tarttis tehrä jotakin” – ilmakehän CO2-taso jatkaa huippunopeaa kasvuaan