Tutkimushanke

Asiakas energiavaikuttajana

Sääriippuvaisen sähköntuotannon nopea kasvu on muuttanut sähkön tarjonnan ja kysynnän herkkää tasapainoa sähkömarkkinoilla. Tämä vaatii uudenlaista joustavuutta sähkön tuotannossa ja erityisesti sähkön käytössä.  Viiden kotimaisen energiayhtiön ryhmä on käynnistänyt tutkimusyhteistyön, jossa haetaan käytännön ratkaisua sille, kuinka asiakkaat saadaan mukaan aktiivisiksi toimijoiksi ylläpitämään sähkön tuotannon ja kysynnän tasapainoa.

Asiakas energiavaikuttajana -hanke toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja se sisältää noin vuoden mittaisen tiedonkeruujakson. Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset saadaan kesäkuussa 2020.

Asiakas energiavaikuttajana -tutkimusyhteistyössä ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy.

Asiakas energiavaikuttajana -hankkeeseen haetaan soveltuvia kohteita, joiden kanssa toteutetaan noin vuoden mittainen pilottijakso. Asiakkaiden käyttöön asennetaan laitteisto, joka ohjaa kodin sähkön käyttöä ja kerää tietoa sähkön käytöstä. Tutkimushankkeeseen osallistuvat asiakkaat saavat laitteet käyttöönsä veloituksetta.

Ilmoittaudu mukaan koekohteeksi tästä