Mitä alkuperämerkitty sähkö on

Mitä alkuperämerkitty sähkö on

Fingrid myöntää alkuperätakuun kuukausittain sähköntuottajan hakemuksesta. Alkuperätakuun myöntäminen perustuu tuotannon mittauksiin, takuita myönnetään vain tuotettua sähköä vastaava määrä. Näin kaikki uusiutuvana myyty sähkö on aina alkuperävarmennettua.
Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Jos jokin voimalaitos täyttää asetetut uusiutuvan energian reunaehdot, se voidaan viranomaisten toimesta sertifioida uusiutuvaa energiaa tuottavaksi laitokseksi ja sille voidaan myöntää tuotantoa vastaava määrä sähkön alkuperätakuita eli GO-sertifikaatteja (GO = Guarantee of Origin). Sertifikaattien avulla todistetaan, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä.

Sertifikaatti lakkautetaan sähköä käytettäessä

Kun uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä myydään, myyjän täytyy todistaa sähkön päästöttömyys lakkauttamalla sähkön myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita. Tällä tavoin varmistetaan, että uusiutuvaa energiaa ei voi myydä moneen kertaan. Viranomaiset kaikissa EU-maissa valvovat alkuperätakuujärjestelmää. Suomessa viranomainen on Finextra Oy, joka on kantaverkkoyhtiö Fingridin tytäryhtiö.

GO-alkuperätakuilla on omat tukkumarkkinansa

Jotta sähkön myyjä voi lakkauttaa GO-alkuperätakuita, sen pitää tietenkin omistaa niitä. Vaihtoehtoja on kaksi: joko myyjällä on omaa GO-pohjaista tuotantoa tai sitten se ostaa alkuperätakuita GO-sähkön tuottajilta. Tämä on synnyttänyt alkuperätakuille EU:n laajuiset tukkumarkkinat. Järjestelmä on itse asiassa hyvä ja erittäin tehokas: Maapallon kannalta on yhdentekevää, missä hiilidioksidivapaata sähköä syntyy, kunhan sitä vain syntyy. Mitä useampi asiakas käyttää uusiutuvaa sähköä, sitä enemmän sitä tuotetaan. Kysynnän mittarina toimii GO-sertifikaattien hinta: kasvava kysyntä nostaa hintaa ja sen seurauksena on kannattavaa rakentaa uutta GO-sertifioitua tuotantokapasiteettia.

PKS ja uusiutuva energia

Kun PKS myy GO-sertifioitua sähköä, meidän pitää siis lakkauttaa myyntiä vastaava määrä alkuperätakuita sen mukaisesti, ovatko asiakkaamme ostaneet tuuli- vai vesivoimaa. Jos oma GO-sertifioitu tuotantomme ei riitä kattamaan asiakkaidemme tarvetta, ostamme lisää takuita markkinoilta. Sertifikaateista saamamme tulot käytämme tuuli- ja vesivoiman tuotantoinvestointeihin.