Mitä siirtomaksulla saa

Sähköverkkoyhtiöllä kaksi laista tulevaa johtava periaatetta, jotka vaikuttavat kaikkeen toimintaan ja viime kädessä sähköverkkopalvelusta veloitettaviin maksuihin: sähköverkon haltijan (PKS Sähkönsiirto) on vastattava sähkön toimitusvarmuudesta kaikissa olosuhteissa ja verkkopalvelun on kohdeltava kaikkia sähkönkäyttäjiä tasapuolisesti. Lain hengen toteutumista ja verkkopalvelumaksujen kohtuullisuutta valvoo sähkömarkkinaviranomainen. Käytännössä siis asiakas maksaa jatkuvasta sähkönkäyttömahdollisuudesta, käyttipä sähköä tai ei ja sähköverkkopalvelu maksaa saman taajamassa maaseudulla. Sähkön käyttäjän sähkölasku koostu kolmesta erillisestä osasta: sähköverkkopalvelusta (sähkön siirto), sähköenergiasta ja veroista (sähkövero ja arvonlisävero). Kaikkien näiden osuus laskusta on noin kolmannes.

Sähkön verkkopalvelumaksuista suurin osa käytetään sähköntoimitusvarmuuden parantamiseen. Tähän työhön investoidaan 25-30 miljoonaa euroa seuraavan vuosikymmenen ajan. Muita merkittäviä kustannuseriä ovat lumi- ja myrskytuhojen korjauskustannukset ja kantaverkkomaksut.

 

Sähköverkkopalveluun sisältyviä palveluja:

  • Asiakaspalvelu puhelimessa arkisin
  • Sähköverkon valvonta ja vikojen korjaus ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä
  • Sähköverkon jatkuva huolto ja kunnossapito
  • Toimitusvarmuuden parantaminen muuttamalla sähköverkkoa säävarmaksi
  • Asiakkaan sähkönkäyttöä mittaavien laitteiden huolto ja kunnossapito
  • Sähkön toimitustakuu, joka sisältää vakiokorvauksen kaikista yli 12 h kestävistä sähkökatkoista
  • OmaPKS-asiointipalvelu netissä osoitteessa oma.pks.fi
  • Kymppi-lehti kotiin toimitettuna neljä kertaa vuodessa

Miksi eri verkkoyhtiöiden hinnat poikkeavat toisistaan?

Verkkoyhtiöiden siirtohinnat vaihtelevat Suomessa suuresti asiakasmäärästä, sähköverkon rakenteesta ja sijainnista riippuen. PKS Sähkönsiirron jakeluverkon kokonaispituus on 21 000 kilometriä, eli sähköverkkoa on asiakasta kohti ylläpidettävänä keskimäärin 240 metriä. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa jakeluverkkoa on tyypillisesti asiakasta kohden enintään joitain kymmeniä metrejä ja sekin maakaapeloituna. PKS Sähkönsiirron tehtävän on siis vastata laajan jakeluverkon toimitusvarmuudesta muita niukemmalla investointipääomalla. Tämän vuoksi käytämme varsin monipuolista keinovalikoimaa, jotta asiakkaille koituva kustannusrasitus pysyisi mahdollisimman pienenä.