Liittymän irtisanominen

Voit irtisanoa tarpeettomaksi käyneen sähköliittymäsi ilmoittamalla siitä meille kirjallisesti. Ilmoituksessa tarvitaan liittymän omistajan nimi- ja osoitetiedot. Myös käyttöpaikkanumero olisi hyvä olla, jos sellainen helposti löytyy. Irtisanomisilmoituksen saatuamme lähetämme liittymissopimuksen irtisanomislomakkeet allekirjoitettavaksi.

Jos liittymä on useamman henkilön tai esimerkiksi kuolinpesän nimissä, tarvitaan irtisanomiseen kaikkien omistajien allekirjoitukset tai yhden allekirjoitus ja muilta valtakirja.

Kun lomakkeet ovat palautuneet allekirjoitettuina meille, liittymä puretaan, maksetusta liittymismaksusta vähennetään purkukustannukset ja mahdollisesti ylijäävä osuus palautetaan asiakkaalle, jos liittymismaksu on palautuskelpoinen. Purkukustannukset ovat korkeintaan maksetun liittymismaksun suuruisia.

Liittymä puretaan ja kWh-mittari poistetaan viimeistään kuukauden kuluessa liittymän irtisanomislomakkeiden palautumisesta. Kaikki maksut päättyvät myös kyseiseen poistoajankohtaan. Mikäli liittymää varten on olemassa ilmajohtoverkkoa, se puretaan irtisanomisen jälkeen.

Irtisanomisilmoituksen osoite:

PKS Sähkönsiirto Oy
Asiakaspalvelu
Tunnus 5001605
00003 VASTAUSLÄHETYS

tai sähköpostilla: sahkoistys@pks.fi.