Tuotannonliittämismaksut

Tuotannon liittymien hinnoitteluperiaatteet

Tuotannon liittymällä tarkoitetaan tässä sellaista PKS Sähkönsiirto Oy:n verkkoon liittyvää sähköntuotantolaitteistoa, joka toimii rinnan yhtiön sähköverkon kanssa ja tuotettu sähkö voidaan siirtää osin tai kokonaan sähköverkkoon. Sähköntuotantolaitteiston kytkentä jakeluverkkomme voi tapahtua suoraan tai kiinteistön sisäisen sähköverkon kautta.

Verkkoon liittämisen osalta noudatamme Energiateollisuus ry:n laatimia ohjeita ”Sähköntuotantolaitteiston liittäminen jakeluverkkoon” sekä siihen kuuluvia teknisiä liitteitä 1 ja 2.

Tuotantolaitteiston teho enintään 2 MVA:

Liittymismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuvista välittömistä verkonrakennuskustannuksista (mm. johtojen rakentaminen, kojeasennukset yms.) sekä liittämisestä aiheutuvista muista kustannuksista kuten mahdollisesti tarvittavat suojausjärjestelyt, kytkentämuutokset yms. Olemassa olevan verkoston siirtokyvyn lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia ei huomioida.

Lisäliittymismaksu määräytyy em. periaatteella määriteltyjen, liittymän suurentamisesta aiheutuvien, yksinomaan ko. liittymää palvelevan verkonosan rakentamis- ja muutoskustannuksien perusteella. Jos tuotantolaitteiston uusi liittymisteho ylittää 2 MVA, saadaan lisäliittymismaksu vähentämällä  yli 2 MV:n tuotantolaitteiston laskentaperiaatteella määritellystä liittymismaksusta aiemmin maksettu liittymismaksu.

Tuotantolaitteiston teho yli 2 MVA:

Liittymismaksu määräytyy liittämisestä aiheutuvista välittömistä verkonrakennuskustannuksista (mm. johtojen rakentaminen, kojeasennukset yms.), liittämisestä aiheutuvista muista kustannuksista (esim. suojausjärjestelyt, kytkentämuutokset yms.) sekä kapasiteettivarausmaksusta.

Lisäliittymismaksu määräytyy liittymän suurentamisesta aiheutuvien, em. periaatteella määriteltyjen rakentamis- ja muutoskustannuksien sekä kapasiteettivarausmaksun perusteella.

Voimassa olevat tuotannon siirtomaksut löytyvät täältä:

Tuotannon_siirtohinnasto