Säävarma sähköverkko kuuluu kaikille

Säävarma sähköverkko kuuluu kaikille

PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähköverkkopalveluista Pohjois-Karjalassa ja itäisessä Savossa. Tärkein perustehtävämme on turvata 88 000 asiakkaamme luotettava sähkönjakelu kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina. Jakelualueemme erityispiirteenä on, että sähköverkkoa on valvottavana ja ylläpidettävänä paljon: kaikkiaan 23 000 kilometriä eli keskimäärin noin 260 metriä jokaista asiakasta kohden. Tämän vuoksi rahaa verkon uusimiseen ja kehittämiseen on käytettävissä huomattavasti vähemmän kuin muilla verkkoyhtiöillä Suomessa keskimäärin.

Erilaisesta toimintaympäristöstä huolimatta ovat toimitusvarmuusvaatimukset kaikille verkkoyhtiöille samat. Tämän seurauksena meistä on vuosikymmenien saatossa tullut maaseutumaisen sähkönjakelun erikoisosaaja. Seuraamme tarkasti jakelualueemme asiakkaidemme sähköntarpeen ja palveluodotusten kehittymistä ja pyrimme tekemään verkostoinvestoinnit mahdollisimman oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja käyttää kuhunkin kohteeseen sinne parhaiten soveltuvia kustannustehokkaimpia ratkaisuja.

Mitä olemme jo tehneet

Käynnistimme vuonna 2014 Varma Verkko -projektin, jonka tavoitteena on sähköverkon laajamittainen uusiminen niin, että pitkien sähkökatkojen riski poistuu vuoden 2036 loppuun mennessä. Samalla sähkökatkojen määrä vähenee radikaalisti ja niiden keskimääräinen kestoaika lyhenee viidenteen osaan nykyisestä
Lain asettamat toimitusvarmuustavoitteet tiiviisti asuttujen taajama-alueiden osalta saatiin valmiiksi jo vuoden 2019 aikana. Uusimisen aikana vaihdoimme perinteisiä ilmajohtoja maakaapeleiksi kaikkiaan 1600 kilometrin matkalta. Samassa yhteydessä noin tuhat luonnonilmiöille altista pylväsmuuntamoa vaihdettiin puistomuuntamoiksi. Taajamien ulkopuolisten alueiden osalta aikaa toimitusvarmuustavoitteiden täyttämiseen on vuoden 2036 loppuun saakka. Pidemmällä siirtymäajalla pienennetään tehokkaasti vuosittaista investointitarvetta ja sen vaikutuksia kaikkien asiakkaidemme verkkopalvelumaksuihin.

Taajamien ulkopuolella olemme siirtäneet metsässä kulkevia ilmajohtoja tienvarteen sekä lisäämme verkostoautomaatiota, jonka avulla voimme rajata tehokkaasti vikapaikan takana olevat sähköttömät alueet mahdollisimman pieneksi. Haja-asutusalueella yleisin sähkökatkoksen aiheuttaja metsäisessä maakunnassamme on hoidetun johtoalueen ulkopuolelta johdolle kaatuva tai taipuva puu. Olemmekin yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa kehittäneet toimintamallin, jossa yhteistyössä maanomistajien kanssa levennetään johtokatuja niin, että puut eivät enää yllä kumartelemaan johdoille. Tällaista tehostettua vierimetsän hoitoa olemme tehneet jo 3 000 kilometrin matkalta ja työ jatkuu.

Mitä tulemme vielä tekemään

Taajama-alueiden keskijänniteverkon kaapeloinnin valmistuttua siirrämme verkostotöiden painopisteen maaseutuverkkoon. Siellä tulemme vaihtamaan taajamien läheisyydessä olevat keskijännitteiset runkojohdot maakaapeleiksi. Kauempana taajamista olevat keskijänniteilmajohdot siirrämme metsästä tien varteen. Vierimetsänhoitoa jatkamme vuoden 2023 loppuun vielä noin 2 500 kilometrin verran. Verkostoautomaation lisääminen tehostaa vikojen vaikutuksen rajaamista pienemmälle alueelle ja lyhentää näin vikojen kestoaikaa.

Tutkimme myös Lappeenrannan yliopiston kanssa, kuinka yleistyvät sähköautot, aurinkopaneelit ja kysynnänvaihtelut voidaan parhaiten hallita sähköverkossa ja kuinka ne voidaan ottaa huomioon jo vanhaa verkkoa uusittaessa. Seuraavaksi kehitämme älyverkkoratkaisuja, joilla voidaan ohjata sähkön käyttöä ja näin pienentää verkoston uusimisen investointikustannuksia.

Tärkeää tietää sähkönjakelusta-esite