Korvauskäytännöt

Vakiokorvaus pitkistä sähkökatkoista

Sähkömarkkinalain mukaan sähkönkäyttäjällä on oikeus saada vakiokorvausta, kun hän on ollut yhtäjaksoisesti ilman sähköä vähintään 12 tuntia (verkkopalvelun toimitus on keskeytynyt). Laissa määritelty keskeytysaika alkaa siitä, kun keskeytys on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta ja meillä on ollut mahdollisuus aloittaa vian korjaaminen.

Asiakkaalle vakiokorvaus hyvitetään automaattisesti sähkölaskulla. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa.

Jos sähköntoimituksen keskeytys johtuu kanta- tai alueverkon viasta, ei verkkoyhtiö ole velvollinen maksamaan vakiokorvausta asiakkailleen. Verkkoyhtiö voi vapautua maksuvelvollisuudesta myös silloin, jos keskeytyksen syyn katsotaan olevan verkkoyhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaisia tapauksia ovat esimrkiksi energian säännöstelyä koskevat viranomaismääräykset.

Vakiokorvauksen suuruus

Lakisääteisen vakiokorvauksen suuruus riippuu vuotuisesta siirtopalvelumaksusta. Vakiokorvaukset määräytyvät sähkökatkon yhtämittaisen keston perusteella. Jos katkoja on useampia, ne katsotaan erillisiksi, jos niiden välillä sähköt ovat palautuneet vähintään kahdeksi tunniksi.

Sähkönjakelukeskeytysten vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

  • 12 – 24 tuntia: 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 24 – 72 tuntia: 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 72 – 120 tuntia: 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 120 – 192 tuntia: 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • 192 – 288 tuntia: 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
  • yli 288 tuntia: 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Yksittäisen keskeytyksen ja kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtomaksusta, tai enintään 2000 euroa. Jos sama verkkopalvelun keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

 

Vahingonkorvaukset

Asiakkaanamme voit hakea meiltä korvausta vahingosta tai haitasta, joka aiheutuu sähköverkkotoiminnastamme. Vahingonkorvausta haetaan kirjallisesti täyttämällä vahinkoilmoituslomake.

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Laitevaurion sattuessa verkkoyhtiö on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe (esimerkiksi nollavika tai pitkäaikainen yli-/alijännite on vaurioittanut laitteita). CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä tapahtuvat hetkelliset kytkentäylijännitteet. Tällainen tilanne ei ole verkkopalveluehdoissa määritelty virhe ja tämän vuoksi laitevauriot sähkökatkojen yhteydessä eivät yleensä oikeuta korvauksiin. Vikatilanteissa sähkön katkeaminen ja takaisintulo on sähkölaitteen kannalta samanlainen tilanne kuin pistotulppa irrotettaisiin ja kytkettäisiin takaisin.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Kun laite vikaantuu

  • Jos sähköntoimituksessa ei ole esiintynyt jännitteen ongelmiin viittaavia tekijöitä, selvitä laitevian tai laitteen käyttöhäiriön tilanne ensin laitteen toimittajan tai huollon kanssa.
  • Jos epäilet laitevian tai laitteen käyttöhäiriön johtuvat sähköntoimituksesta, ota yhteyttä verkonhaltijaan, eli PKS Sähkönsiirtoon tilanteen selvittämiseksi. Tee vahinkoilmoitus tällä lomakkeella.
  • Vahingon sattuessa voit itse valita, haetko korvausta verkkoyhtiöltä vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. PKS Sähkönsiirto arvioi korvaustilanteet tapauskohtaisesti. Korvauksen saaminen omalta vakuutusyhtiöltä riippuu vakuutusturvan laajuudesta.

Ylijännitesuojaus suojaa herkkiä sähkölaitteita

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. Laitevaurioiden riskiä voi pienentää välttämällä laitteiden turhaa valmiustilassa pitämistä. Suosittelemme myös mahdollisuuksien mukaan irrottamaan pistorasialiitäntäiset laitteet sähköverkosta aina, kun laitteet eivät ole käytössä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä vahingoista

Luonnoilmiöiden aiheuttamien häiriöiden yhteydessä saattaa yksittäisellä asiakkaalla olla useita eri pituisia sähkökatkoja lyhyen ajan sisään. CE-merkittyjen sähkölaitteiden tulee lähtökohtaisesti kestää tämän tyyppiset sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät hetkelliset kytkentäylijännitteet. Tämän vuoksi näistä ilmiöistä johtuvia sähkölaitevaurioita verkkoyhtiö ei korvaa.

Tilanne, jossa tapahtuu useita lyhyitä sähkökatkoja ja sähköjen takaisinkytkentöjä peräkkäin (ns. jälleenkytkentöjä), ei myöskään normaalisti ole verkkopalvelun virhe. Nämä toiminnot ovat jakeluverkon suojalaitteiden toimintoja, joilla verkosta pyritään erottamaan vikatilanne, joka voi aiheuttaa laitevaurioita asiakkaan ja jakeluverkon laitteisiin ja aiheuttaa hengenvaaran vikapaikassa.

Sähkölaitteen vaurioituminen sähkökatkosen yhteydessä johtuu useimmiten siitä, että laitteessa on jo valmiiksi iän myötä vioittunut komponentti ja sähkökatkon jälkeen kyseinen komponentti ei enää toimi ja laite ei pysty enää toimimaan normaalisti.

Verkkoyhtiö korvaa asiakkaan sähkölaittelle aiheutuneen vahingon ainoastaan siinä tapauksessa, että rikkoutuminen on johtunut verkkopalvelussamm tapahtuneesta virheestä, kuten nollajohdon katkeamisesta tai pitkäaikaisesta yli- tai alijännitteestä.

Laitteet kannattaa korjauttaa mahdollisimman pian asiantuntevalla huoltoliikkeellä tai sopia asiasta suoraan laitetoimittajan kanssa. Voit liittää maksamasi huoltoliikkeen laskut vahinkoilmoitukseen.

Vahinkoilmoitukseen tulee liittää myös tallessa olevat ostokuitit, korjaajan/liikkeen lausunto laitteen tai esineen viasta ja vian aiheuttajasta sekä korjauskuluista, selvitys muista vahingosta aiheutuneista kuluista, sekä mahdollisuuksien mukaan selkeät kuvat vahingoittuneesta omaisuudesta.

Asiakkaan tulee ensisijaisesti maksaa korjaukset itse ja osoittaa sen jälkeen korvausvaatimuksensa tositteineen PKS Sähkönsiirto Oy:lle.

Korjauslaskuja ei siis voi osoittaa meille suoraan ilman erillistä sopimusta.

Muutaman sekunnin tai parin minuutin sähkökatkot liittyvät sähköverkon suojausautomatiikkaan, jolla pyritään estämään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Ukkonen tai pieneläimet aiheuttavat usein ohimenevän vian sähköverkkoon, jolloin sähköt ensin katkeavat ja kytkeytyvät sitten automaattisesti uudelleen päälle. Suurin osa pidemmistä sähkökatkoista voidaan ehkäistä tällä lyhyellä automaattisella katkaisulla.

Valojen välkkyminen voi johtua lyhyestä, muutaman sekunnin sähkökatkosta tai jännitteen tilapäisestä alenemisesta. Jännitteen laatua voi voi heikentää esimerkiksi kiinteistön sähköverkon kuormituksen paikallinen kasvu tai sähköyhtiön verkossa esiintyvä vika. Toisinaan välkyntä voidaan korjata käyttämällä tavallisen hehkulampun tilalla loistelamppuja eli ns. säästölamppuja tai led-lamppuja. Jos välkyntä tai valojen himmentyminen jatkuu, ota yhteyttä meihin, niin tarkistamme kyseisen sähköverkonosan tilanteen.

Lyhyet, muutamien sekuntien tai minuutien sähkökatkot ovat sähköverkon normaaleja, joskin harmillisia tapahtumia. Kunnosa olevien laitteiden tulisi kestää nämä katkot vaurioitumatta.  Ikääntyminen heikentää laitteiden kestävyyttä ja voi lopulta sähkökatkon yhteydessä rikkoa laitteen. Toiset laitteet häiriintyvät katkoksista enemmän, esimerkiksi kotitietokone voi jumiutua ja vaatia pistokkeen irrottamisen muutamaksi minuutiksi.

Sähkökatkoihin varautuminen on suositeltavaa jatkossakin. Esimerkiksi UPS-laitteen hankkiminen varmistaa tietokoneen, modeemin ja muiden vastaavien laitteiden häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

Pakastimen lämpenemisnopeuteen vaikuttavat pakastimen ikä, käyttötilavuus, eristepaksuus, täyttöaste, tiivisteiden kunto, ympäristön lämpötila ja käyttäjän toiminta. Työtehoseuran tutkimuksessa täyden pakastimen nopeimmin lämmenneen pakasteen sulaminen 0-asteiseksi kesti säiliöpakastimessa 68-75 tuntia ja kaappipakastimessa 52 tuntia.

Pakastimen täyttöasteella on suuri vaikutus: Täyden pakastimen koko sisältö suli 0-asteiseksi 20-30 tuntia hitaammin kuin vajaan pakastimen sisältö. Jos taloudessa on kaksi pakastinta, niiden sisältö kannattaa yhdistää keväällä. Samalla säästyy sähköä.

Sulanut elintarvike on käyttökelpoinen, kunnes sen lämpötila saavuttaa jääkaappilämpötilan +5 astetta. Poikkeuksena ovat raaka liha, kala ja äyriäiset, jotka kannattaa valmistaa ruoaksi, ennen kuin ne lämpenevät +2-asteisiksi. Nopeimmin sulavat sokeria sisältävät leivonnaiset kuten pulla ja sokerikakku. Raaka liha sulaa hitaasti.

Kesällä ruoan säilyminen voi muodostua ongelmaksi. Alle puoli vuorokautta kestävä sähkökatkos ei vielä vaikuta pakasteiden laatuun, kunhan pakastinta ei auota. Työtehoseuran tutkimuksen mukaan paksueristeiset säiliöpakastimet säilyttävät pakasteet jäisinä jopa useita päiviä.

Vaikka sähköverkostoa uudistetaan parhaillaan nopealla tahdilla entistä säävarmemmaksi, ei sähkökatkoilta voida kuitenkaan kokonaan välttyä myöskään tulevaisuudessa. Osa sähköverkosta kulkee edelleen metsissä, jolloin ilmajohdot ovat alttiina luonnon ilmiöille. Suosittelemmekin asiakkaitamme varautumaan yllättäviin sähkökatkoksiin jo ennalta. Esimerkiksi aggregaatin tai UPS-laitteen hankkiminen varmistaa tietokoneen, modeemin ja muiden vastaavien laitteiden häiriöttömän toiminnan parhaiten.

Asiakkaan tulee myös itse pyrkiä rajoittamaan vahinkoa pidempikestoisissa sähkökatkoksissa. Esimerkiksi talvella pakasteet voi siirtää ulos pakkakelillä. Pakastimia voi myös lisäeristää peitoilla ja vilteillä, jolloin ne lämpenevät hitaammin. Tärkeää olisi myös olla aukomatta turhaan pakastimen ovea tai kantta vain pakasteiden tilannetta tarkistaakseen.

Lisää tietoa saat Katkot-palvelun sivuilta.