Jakeluhäiriöt

Jakeluhäiriöt

Suurin osa sähkökatkoista aiheutuu luonnonilmiöistä. Kesäisin sähkönjakelun riesana ovat ukonilman aikaan esiintyvät yksittäiset salamaniskut ja kovat tuulenpuuskat. Myös tehokkaasti puita kaatavia syöksyvirtauksia esiintyy silloin tällöin. Talvisin esiintyy yhä useammin vaihtelevia sääolosuhteita, jolloin nollan molemmin puolin keikkuva lämpötila, vesi- ja lumisateen vuorottelu ja tuulettomuus kerryttävät laajoilla alueilla lunta puihin yli niiden kestokyvyn. Tykkylumien poistaminen laajalta alueelta sähkönjakeluverkosta on työlästä, hidasta ja kallistakin, sillä työn jouduttamiseksi on käytettävä muun muassa helikoptereita ja metsäkoneita.

Yhteinen tekijä lähes kaikille vikatyypeille on metsässä kasvava puu. Puuston aiheuttamien sähkökatkojen vähentämiseksi olemme saaneet levennettyä johtokatuja tuhansien kilometrien matkalta puuvarmoiksi. Tämä tarkoittaa, että johtokatu levennetään niin leveäksi, että puut eivät missään olosuhteissa yllä kaatumaan sähkölinjalle. Työtä tehdään hyvässä yhteistyössä maanomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa. Muita sähkökatkosten aiheuttajia ovat maankaivutyöt, pieneläimet ja ylikorkean kuljetuksen aiheuttamat viat.

Pidemmissä keskeytyksissä sähkökatkon pituutta ja laajuutta vähennetään verkostoautomaation avulla. Kauko-ohjattavien erottimien avulla vika-aluetta voidaan rajata ja palauttaa sähköt heti mahdollisimman monelle asiakkaalle. Muille asiakkaille sähköt voidaan palauttaa, kun sähköasentaja on käynyt paikan päällä poistamassa vian aiheuttajan.

Eläintilalle varavoima on välttämättömyys

Ammattimainen maatila tarvitsee riittävän järeän, diesel- tai traktorikäyttöisen varavoimakoneen, jolla varmistetaan eläinten hyvinvointi pidemmässäkin katkoksessa. Tämä alkaakin olla Suomessa jo varsin hyvällä tolalla. Varavoimavalmiuden järjestäminen on tärkeää myös pienemmillä eläintiloilla, joissa on esimerkiksi hevosia, alpakoita, ynnä muita vesihuollosta riippuvia eläimiä.

Ohjeita häiriötilanteisiin

Tietoa jakelukeskeytysten vakiokorvauksista täältä.