Ukkoset

Suojaa sähkölaitteet ukkoselta

Korkeilla paikoilla kulkevat ilmajohdot ovat alttiimpia ukonilmoille ja niistä johtuville ylijännitepiikeille. Ukkosen aiheuttamat ylijännitteet saattavat kulkeutua pistorasiaan kilometrienkin päästä ja rikkoa herkimpiä sähkölaitteita.

Vanha hyvä tapa suojata sähkölaitteet on edelleenkin irrottaa laite pistorasiasta ukkosen uhatessa. Tämä kuitenkin edellyttää, että ukkonen havaitaan ajoissa ja joku on kotona kiskomassa pistotulppia irti seinästä. Kiinteään sähköasennukseenkin kuuluvat laitteet voivat vaurioitua ylijännitteistä. Niiden suojauksen voi toteuttaa sähkökeskukseen asennettavilla ylijännitesuojilla, jotka ohjaavat sähköverkon kautta saapuneet ylijännitteet hallitusti maahan ja estävät laitteiden vahingoittumisen. Kiinteä suojaus edellyttää rakennuksen pääkeskukseen kiinteästi asennettavia suojia, joita voidaan tarvittaessa täydentää esimerkiksi pistorasiaan asennettavalla suojilla. Pistorasiaan asennettavat suojat eivät kuitenkaan suojaa suuremmilta ylijännitteiltä yksinään. Kiinteitä suojia saavat asentaa vain sähköalan ammattilaiset. Kiinteistön ylijännitesuojauksen kustannukset vaihtelevat suojauksen tehon mukaan muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon.

Nordic Weaher -salamakartta