PKS:n vesivoimalla on GO-alkuperätakuu

Vuoden 2014 alusta alkaen uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle on voinut hakea myös eurooppalaista GO-alkuperätakuuta (Guarantee of Origin), minkä myötä tuottamamme vesivoima on nyt GO-alkuperätakuun piirissä olevaa uusiutuvaa energiaa.

GO-alkuperätakuut (GO = Guarantee of Origin) myönnetään sertifioiduille voimalaitoksille. Kun uusiutuvaa energiaa myydään sähkönkäyttäjille, myyjän tulee peruuttaa myyntimäärää vastaava määrä sertifikaatteja, jotta samaa uusiutuvaa energiaa ei voida myydä toiseen kertaan. Sertifikaatin peruutus tapahtuu kalenterivuosittain ja se on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Uusiutuva energia perustuu EU:n RES-direktiiviin 2009/28/EY ja valtioneuvoston asetukseen sähkön alkuperän varmentamisesta 417/2013.