Tekninen neuvontapalvelu

Teknisen neuvontapalvelu auttaa henkilö- ja yritysasiakkaita sähkön käyttöön liittyvissä teknisemmissä kysymyksissä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, kun tarvitset tietoa ja neuvoja näihin.

  • Sähkölämmitys- ja lämmityksen peruskorjaus
  • Varavoiman asentaminen (esim. maatilojen varavoima-asiat)
  • Sähkötekninen yleisneuvonta
  • Rakennusten etäisyydet sähkölinjoihin
  • Maakaapeleiden ja maadoitusten asennukset
  • Sähkölaitteiden asentaminen PKS:n sähköverkkoon
  • Kaivutyöt sähkölinjojen läheisyydessä
  • Liittymiskaapelien ja mittauskeskuksen korjaus
  • Isokoisten sähkömoottoreiden käynnistysvirtojen hallinta