Tekninen neuvontapalvelu

Teknisen neuvontapalvelu auttaa henkilö- ja yritysasiakkaita sähkön käyttöön liittyvissä teknisemmissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä:

Teknisen neuvontapalvelun asiantuntijat löydät sähköistyspalvelun numerosta 013 2663 200 tai sähköpostilla osoitteesta sahkoistys@pks.fi.

  • Sähkölämmitys- ja lämmityksen peruskorjaus
  • Varavoiman asentaminen (esim. maatilojen varavoima-asiat)
  • Sähkötekninen yleisneuvonta
  • Rakennusten etäisyydet sähkölinjoihin
  • Maakaapeleiden ja maadoitusten asennukset
  • Sähkölaitteiden asentaminen PKS:n sähköverkkoon
  • Kaivutyöt sähkölinjojen läheisyydessä
  • Liittymiskaapelien ja mittauskeskuksen korjaus
  • Isokoisten sähkömoottoreiden käynnistysvirtojen hallinta