Toimitusvelvollisuussopimus

Toimitusvelvollisuussopimus

Toimitusvelvollisuus

PKS Sähkökaupan toimitusvelvollisuus kattaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueen. Toimitusvelvollisuus tarkoittaa PKS Sähkökaupan osalta sitä, että meidän on toimitettava PKS Sähkönsiirron verkkoalueelle sähköä asiakkaalle, joka ei pysty solmimaan sähkösopimusta minkään muun sähköyhtiön kanssa esim. luottotietojen menetyksen takia. Kyseessä voi olla enintään 100 000 kilowattituntia vuodessa käyttävä henkilöasiakas tai pienyrittäjä.

Meidän toimitusvelvollisuustuotteenamme on tuntihinnoiteltu Priima-pörssisähkösopimus, joka on pitkällä aikavälillä ollut edullisin ja monipuolisin sopimustyyppi hintakiinnitysmahdollisuuksineen. Toimitusvelvollisuusasiakas on meillä yhdenvertainen muihin asiakkaisiimme nähden. Lue lisää: Priima-pörssisähkösopimuksesta

Toimitusvelvollisuus on määritelty sähkömarkkinalain pykälissä 67 ja 68 ja voit tutustua lain sisältöön tarkemmin osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130588#a588-2013