Ensin tarvitaan tontti, jolle rakentaa

Teemme tiivistä yhteistyötä usean suuren tonttipalveluja myyvän yrityksen kanssa. Useimmiten tontit pyritään rantakaava-alueilla sähköistämään jo ennenkuin ne tulevat myyntiin. Tontin ostajat ovat ottaneet tämän palvelun hyvin vastaan. Sähköistyksen hinta on silloin heti ostajan tiedossa ja sähköä pääsee käyttämään tontilla nopeasti.

Tornator Oy on kansainvälisesti arvostettu, suomalainen metsänomistaja ja vastuullinen metsänhoidon osaaja. Yritys myy korkelaatuisia rantarakennuspaikkoja, tarjoaa metsänhoitopalveluja, sekä ostaa metsätiloja.

Laatumaa on valtakunnallisesti toimiva Metsähallituksen tulosyksikkö, joka myy loma-asuntotontteja ja metsämaata ja tarjoaa metsä- ja lomakiinteistöjen välityspalveluja. Loma-asuntotonttien myyjänä Laatumaa on tällä hetkellä yksi maan suurimpia.

UPM-konserniin kuuluva Bonvesta Oy on valtakunnallisesti toimiva kesäasuntotonttien myyjä. Rantatontit sijaitsevat järvi-Suomessa, suurten järvien veneilyreittien varrella ja pienten metsäjärvien rauhallisilla rannoilla. Tonteille on rakennettu tie ja rakentaa saa varmasti. Monilla tonteilla on myös sähköliittymä valmiina.