Sähköverkostoasentaja

Vastaa jakeluverkkoon, tievalaistuksiin ja teollisuusasiakkaiden tarpeisiin kohdistuvista asennustöistä, joita ovat mm. maakaapeli- ja ilmajohtoasennukset ja jakeluverkon huolto. Sähköverkostoasentaja hallitsee myös työhön liittyvät turvallisuusvaatimukset sekä asiakaspalvelun.

Voimalaitosasentaja

Vastaa vesivoimalaitoksien huolto- ja korjaustöistä sekä voimalaitoksen käynnissäpidosta ja moitteettomasta toiminnasta. Voimalaitosasentaja tekee myös sähkö- automaatio- ja koneasennustöitä sekä voimalaitosten kiinteistöjen huoltotehtävät. Työskentelyssä on erityisen tärkeää huomioida ympäristöasiat.

Kuntosuunnittelija

Vastaa jakeluverkoston teknisen kunnon seurannasta ja tarvittavien korjaussuunnitelmien tekemisestä. Työskentely jakaantuu toimistotöihin kuntosuunnittelu-järjestelmän parissa ja maastossa tehtävään käytännön tarkastustyöhön.

Viestilaiteasentaja

Vastaa viestiverkon ja atk- sekä puhelinyhteyksien kunnossapidosta ja rakentamisesta. Viestilaiteasentaja hallitsee uusimman viestilaitetekniikan ja toimii kiinteässä yhteistyössä tilaajien ja tarviketoimittajien kanssa.

Verkostosuunnittelija

Vastaa verkoston teknisestä suunnittelusta ja sopimusneuvotteluista maanomistajien kanssa. Tehtävään kuuluu kiinteä yhteistyö tilaajan ja toteuttajien kanssa. Verkostosuunnittelija suunnittelee sähköverkoston taloudellisen rakenteen ja -käyttöiän sekä maaston ja ympäristön vaikutukset huomioon ottaen.