« Takaisin

Työt painottuvat nyt ennakoivaan vikojen estoon

Tykkylumi aiheuttaa tällä hetkellä jonkin verran sähkövikoja päivittäin lähinnä Juuan ja Valtimon alueella. Tiistaiaamusta lähtien töiden painopiste on siirtynyt ennakoivaan vikojen estoon sellaisilla alueilla, joilla tykkylumi ei ole tippunut puista ja suurien vikamäärien uusiutumisen riski on korkea. Erityisen lumiset seudut kartoitetaan ensin Juuassa, Nurmeksessa, Lieksassa ja Valtimolla kahdella helikopterilla ja siitä jatketaan suoraan muille alueille.  Sähkönjakelua vaarantavat puut poistetaan sahoilla varustetuilla helikoptereilla, noin kymmenellä metsäkoneella, sekä asentaja- ja metsurivoimin. Näillä toimilla pyritään pienentämään sähkökatkojen riskiä. Tavoitteena on käydä koko jakeluverkko systemaattisesti läpi helmikuun puoliväliin mennessä ja poistaa kartoituksessa havaitut linjoihin päin kallistuneet riskipuut. 
 
Metsäkoneella kaadetut isommat puumäärät korvataan maanomistajalle automaattisesti Metsänhoitoyhdistysten kautta. Yksittäisiä häiriötä aiheuttavia puita on poistettu ja tullaan poistamaan koko maakunnan alueella, eikä niistä pystytä tiedottamaan maanomistajakohtaisesti. Maanomistajan olisi hyvä käydä tarkastamassa metsäpalstaltaan lumituhot myös sähkölinjojen tuntumasta.
 
Samaan aikaan kun taistelu sähkönjakelua vaarantavia puita vastaan on täydessä käynnissä, Ilmatieteen laitos ennustaa märkää lunta Pohjois-Karjalaan perjantaina ja lauantaina. Tykkylumitilanne on etenkin Pielisen-Karjalassa edelleen vaikea, jonka vuoksi satava lumi kertyy lisäpainoksi puiden oksille ja aiheuttaa lisää uusien puiden kaatumisia linjoille.
 
Asiakkaille maksetaan automaattisesti vakiokorvausta yhtäjaksoisesta yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Vakiokorvaus hyvitetään seuraavien sähkölaskujen yhteydessä.
 
Johdoille kallistuneita puita ei saa poistaa omatoimisesti, vaan sähkönjakelua vaarantavista ja kallistuneista puista voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen vikapaikka@pks.fi tai soittamalla PKS:n asiakaspalveluun 013 2663 100.
 
Johtoalueiden raivauksia tehdään vuoden ympäri
 
Sähkölinjojen häiriöttömyyden eteen tehdään töitä suunnitelmallisesti ympäri vuoden. Ilmajohtojen aluskasvillisuus raivataan säännöllisesti 6 vuoden välein ja johtokatu pidetään sopimuksen mukaisessa leveydessä. Samassa yhteydessä poistetaan myös johtokadun ulkopuolelta sähkönjakelua vaarantavat linjalle päin kallistuneet puut. 
Lisäksi PKS Sähkönsiirto on kehittänyt yhdessä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa valtakunnallisesti uraauurtavan vierimetsänhoitomallin, jonka avulla sähkölinjoja hoidetaan mahdollisimman puuvarmaksi vuosittain 5oo kilometriä. Tähän mennessä on vierimetsiä hoidettu jo 2 000 kilometrin johto-osuudelta. 
 
Taajamien kaapelointi tuottaa tulosta
 
Sähkönjakelun toimitusvarmuuteen on investoitu viimeisen viiden vuoden aikana 30 miljoonaa euroa vuosittain. Taajamien maakaapelointi saadaan tehtyä 2019 loppuun mennessä, jonka jälkeen investointien painopiste siirtyy haja-asutusalueelle. Tällä hetkellä 35 000 asiakasta on jo säävarman verkon piirissä.