« Takaisin

Sähkön hinta laski edelleen, konsernin tulos säilyi vakaana

PKS -konsernin (PKS) tilinpäätös vuodelta 2016

PKS-konsernin liikevoittoa vuoden 2016 osalta voi edellisvuoden tapaan kuvata sanalla: tyydyttävä.  Asiakkaat käyttivät sähköä 5,2 prosenttia edellisvuotta enemmän, voimakas investointitahti jatkui ja sähkön pörssihinnat olivat edelleen hyvin alhaisella tasolla. Sähköntoimitusvarmuuden parantamiseksi investoitiin kaikkiaan 26 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät tunnusluvut:

  • PKS-konsernin liikevaihto 105 M€ (edellisen vuoden vastaavana aikana 109 miljoonaa euroa.)
  • Konsernin liikevoitto 10,8 (11,9) miljoonaa euroa
  • Vesivoiman tuotanto 216 (212) GWh
  • Verkostoinvestoinnit 26,0 (28,2) miljoonaa euroa

 

 

Keskeiset tunnusluvut 2014 - 16

2016

2015

        2014

 

 

 

 

Liikevaihto, milj. euroa

105

109

117

Liikevoitto, milj. euroa

10,8

11,9

17,9

Voitto

7,6

9,0

14,1

Vesivoimantuotanto miljoonaa kWh

216

212

186

Verkostoinvestoinnit

26,0

28,2

27,5

 

 

Sähkökauppa:

Sähkönmyynti kasvoi ja hinta laski

 

Sähköntuotannon kannalta vuosi oli edellisen vuoden tapaan hyvin haastava. Tukkuhintojen romahdus on ajanut markkinaehtoisen voimantuotannon ahdinkoon ja niinpä lauhdetuotanto onkin ollut tappiollista jo useita vuosia. Olemmekin viime vuosina olleet mukana toteuttamassa useiden fossiilisia polttoaineita käyttävien voimalaitosten alasajoja. Pyrimme myös jatkossa määrätietoisesti eroon hiilipohjaisesta sähköntuotannosta ja panostamme omaan vesivoimantuotantoon. Vesivoimaa saatiin hieman normaalivuotta runsaammin, joskin alhaiset tukkuhinnat pienensivät tämänkin tuotannon tulosta. Tuulivoimaosuudet olivat kannattavia, toki vain tuulivoimatuen ansiosta.

 

Edistämme myös asiakkaidemme mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millä tavoin sähköä Suomessa jatkossa tuotetaan. Julkistimme syksyllä PKS Priima -pörssisähkötuotteeseen uuden ominaisuuden, jolla asiakas voi itse helposti valita nettipalvelussa, ostaako hän vesivoimalla tai tuulella tuotettua energiaa vai tavallista sekasähköä.

 

PKS:n sähköenergian myynti kasvoi kertomusvuonna noin 7 prosenttia runsaaseen 1240 miljoonaan kilowattituntiin. Syinä kasvuun olivat asiakasmäärän kasvu ja hieman edellisvuotta kylmempi sää. Liikevaihto laski noin kuusi prosenttia halventuneiden asiakashintojen myötä. Onnistuimme riskienhallinnalla sovittamaan sekä sähkön tuotannon, että loppuasiakasmyynnin tukkumarkkinoihin.


 

Sähköverkkopalvelut:

Yli 22 000 asiakasta säävarman verkon piirissä

 

PKSS siirsi vuonna 2016 asiakkailleen sähköenergiaa 1 135 gigawattituntia, mikä on 5,2 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sähkönsiirtomäärän kasvun keskeisin syy oli edellistä vuotta kylmempi tammikuu. Heikko taloustilanne näkyi myös sähköliittymien kysynnässä.  Vuoden aikana myytiin 239 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 17 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Lumikuormat ja voimakkaat, laajat myrskyt kurittivat sähkönjakelua vuoden aikana keskimääräistä useammin. Vaikka häiriönhoitoa on kehitetty yhdessä palveluntuottajien kanssa yhä tehokkaammaksi, niin vuoden aikana maksettiin yli 12 tunnin katkoksista vakiokorvauksia yli 7 000 asiakkaalle yhteensä 600 000 euroa. Kesäkuun kolmannella viikolla puhaltanut Tapio myrsky oli vaikutuksiltaan vuoden suurin ja katkaisi sähköt enimmillään liki 9000 asiakkaalta.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa verkkoyhtiöt laittamaan toimitusvarmuutensa vuoteen 2028 mennessä sellaiseen kuntoon, että sähkökatkokset eivät missään olosuhteissa ylitä taajamissa kuutta ja haja-asutusalueilla 36 tuntia. Samalla asiakkaiden voimakas toive on, että investoinnit pitäisi pystyä toteuttamaan mahdollisimman alhaisilla siirtohinnoilla. Lain edellyttämä sähköverkon uusiminen maksaa PKS Sähkönsiirto Oy:n jakelualueella lähes 30 miljoonaa euroa joka vuosi, eli investoimme sähköverkkoon noin 350 euroa per vuosi jokaista asiakasta kohti. Vuoden 2016 lopussa säävarman verkon piirissä oli 25% asiakkaistamme eli 22 000 sähkön käyttäjää.

Tehokas, mutta samalla kallis keino toimitusvarmuuden parantamiseen on taajamien maakaapelointi. Vuonna 2016 kaapeloitiin sähköverkkoa Hammaslahdessa, Juuassa, Kaavilla, Kesälahdella, Kiteellä, Lehmossa, Lieksassa, Liperissä, Tohmajärvellä ja Uimaharjussa yhteensä 114 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 40 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 26 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuutta parannettiin myös hoitamalla johtokatujen vierimetsiä 460 kilometrin johto-osuuksilla. Vierimetsien hoito toteutettiin erittäin hyvässä yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen ja metsänomistajien kanssa. Hoitotyöt työllistävät myös lukuisia paikallisia metsäalan palveluyrityksiä.
 

Voimantuotanto: Puntarikosken voimalan peruskorjaus alkoi

Vesivoimaloistamme tuli peruskorjausvuoroon Puntarikosken voimala. Rakennustekniset työt aloitettiin heti tulvakauden jälkeen ja ne saatiin tehtyä niin, että laitos oli tuotantokäytössä koko ajan. Remontti jatkuu vuoden 2017 puolelle, jolloin uusitaan voimalan turbiini, generaattori ja apulaitteet ajanmukaiseen kuntoon. Peruskorjauksen kustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Puntarikosken voimala otettiin tuotannolliseen käyttöön vuonna 1957, joten voimala juhlii pyöreitä vuosia vuonna 2017, sopivasti itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.

Kaikkien kymmenen vesivoimalamme kokonaistuotanto ylsi vuonna 2016 noin 10 prosenttia keskiarvotuotantoa korkeammalle, 216 miljoonaan kilowattituntiin.