« Takaisin

Sähkön tuotannon hiilidioksidipäästöt viime vuonna ennätysalhaalla

Suomen talouden elpyminen näkyy jo toista vuotta lisääntyneenä sähkönkulutuksena. Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) tuore tilasto osoittaa, että vuonna 2017 teollisuuden sähkönkäyttö nousi 1,7 prosenttia, kun vuotta aiemmin vastaava nousu oli 1,5 prosenttia, kertoo Energiateollisuuden tuore vuosikatsaus.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi, että kulutuksen näkökulmasta teollisuuden sähkönkäytön rakenne näyttäisi olevan muutoksessa.

 -    Kasvu on nyt kovaa myös muilla kuin perinteisesti viennin vetureiksi mielletyillä aloilla.
 Teollisuus käytti viime vuonna sähköä 40 terawattituntia (TWh), mikä on noin 47 prosenttia Suomen kokonaiskäytöstä. Vielä ennen pitkää taantumaa eli 11 vuotta sitten vastaavat luvut olivat 48 terawattituntia ja 53 prosenttia kokonaiskäytöstä.

Uusiutuvan ja hiilidioksidineutraalin energian määrä sähkön tuotannossa saavutti viime vuonna tähänastisen ennätyksen. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 47 prosenttia sähköstä ja hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä 80 prosenttia. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt jäivät pienemmiksi kuin koskaan mittaushistoriassa.

Tuulivoimassa rikottiin jo totutusti edellisvuosien ennätyksiä

Asennettua tuulivoimakapasiteettia oli vuoden 2017 lopussa 2 044 megawattia ja tuotantoa 4,8 terawattituntia.

-     Sähköntuotannon rakenne Suomessa muuttuu kovaa vauhtia kokonaan ilmastoystävälliseksi. Keskiössä ovat ydin-, vesi- ja tuulivoima sekä kotimaiseen bioenergiaan pohjautuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto. Näitä täydentää hajautettu, asiakkaiden esimerkiksi aurinkoenergialla tuottama sähkö, arvioi ET:n Jukka Leskelä.

-    Muutoksessa on huolehdittava, että järjestelmä pysyy toimivana ja että sen ohjaus on johdonmukaista ja markkinaehtoista sen sijaan, että kiellot ja alati muuttuvat tukijärjestelmät vaikuttavat energia-alan toimintaan.

Nettotuonti ennätyskorkealla

Suomi käytti sähköä viime vuonna 85,5 terawattituntia. Määrä on 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Käytöstä katettiin nettotuonnilla eli sähkön tuonnin ja viennin erotuksella 24 prosenttia ja omalla tuotannolla 76 prosenttia.

Sähkön tuonti nousi nyt uuteen ennätykseensä, kun vuodesta 2016 nettotuonti kasvoi lähes 8 prosenttia. Kokonaiskäytön kasvu katettiin käytännössä tuonnilla. Nettotuonnin kasvu selittyy sähkön viennin laskulla. Viroon vietiin sähköä 46 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Eniten sähköä tuotiin Ruotsista (15 TWh) ja Venäjältä (6 TWh).

-     Sähköntuotantomme kilpailee laajoilla pohjoiseurooppalaisilla markkinoilla. Valitettavasti kilpailukykymme ei ole riittävä, ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä huomauttaa.

 -     Kilpailukyvyn on oltava keskeisessä asemassa kaikessa energiapoliittisessa päätöksenteossa, jotta emme ajautuisi yhä syveneviin haasteisiin niin toimitusvarmuudessa kuin kauppataseessa.

Energiateollisuuden Leskelä muistuttaa, että kustannuksiin vaikutetaan kotimaisilla päätöksillä.

-     Kymmenessä vuodessa erilaiset energia-alan tuotannon verot ja muut hallinnolliset kustannukset ovat lähes kolminkertaistuneet. Samaan aikaan Ruotsi on alentanut muun muassa voimalaitosten kiinteistöverotusta ja tehomaksuja.