« Takaisin

Sähkön siirtohintaan keskimäärin 6% korotus

Sähkön siirtohinta nousee PKS Sähkönsiirron jakelualueella 1.4.2018 alkaen keskimäärin kuusi prosenttia. Hinnankorotuksen vaikutus tyypillisen kerrostaloasunnon siirtolaskuun on 2,2 euroa ja sähkölämmitteisen omakotitalon siirtolaskuun 4,7 euroa kuukaudessa. Korotuksen suuruus on keskimäärin kuusi prosenttia, mutta korotusprosentti voi vaihdella kulutuksesta riippuen merkittävästikin.

Hinnankorotus käytetään kokonaisuudessaan sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseen. Sähkömarkkinalaki edellyttää sähköverkon toimitusvarmuuden parantamista nopeutetussa aikataulussa koko Suomessa niin, että sähkökatkot eivät saa kestää missään olosuhteissa yli kuutta tuntia taajamissa ja 36 tuntia haja-asutusalueella. PKS Sähkönsiirron osalta tavoite edellyttää mittavia investointeja koko 22 000 kilometrin pituiseen sähköverkkoon. 
Siirtohinta koostuu kolmesta osasta: kiinteästä kuukausimaksusta, sähkön kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta sekä valtiolle välitettävästä sähköverosta ja arvonlisäverosta.
Säävarmaan sähköverkkoon tähtäävillä investoinneilla parannetaan kaikkien asiakkaiden sähkön toimitusvarmuutta sähkönkäyttömäärästä riippumatta. Tästä syystä vuoden alusta voimaantuleva korotus kohdistuu pääosin kuukausimaksuun.

Kehitämme toimitusvarmuutta suunnitelmallisesti

Jakeluverkon kehittäminen säävarmemmaksi tapahtuu käytännössä siten, että eri verkonosissa käytetään niihin parhaiten soveltuvia ja kustannustehokkaimpia tekniikoita. Taajamien sähköjohdot vaihdetaan maakaapeleiksi, harvempaan asutulla alueella ilmajohtoja siirretään teiden varsiin ja haja-asutusalueella tärkeimpänä keinona on vierimetsien tehostettu hoito yhteistyössä maanomistajien kanssa. Tällä hetkellä säävarman verkon piirissä on jo noin 40 prosenttia PKS Sähkönsiirron asiakkaista. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoidaan vuosittain noin 30 miljoonaa euroa. Investoinnit jäävät hyödyttämään maakuntaa myös työn kautta, sillä niiden työllistävä vaikutus maakunnassa on vuosittain noin 160 miestyövuotta.
Toimitusvarmuusvaatimukset on täytettävä portaittain siten, että 31.12.2028 mennessä kaikki asiakkaat ovat säävarman verkon piirissä.


Siirtohintaan sisältyvät palvelut

PKS Sähkönsiirto huolehtii mahdollisimman häiriöttömästä sähkön siirrosta asiakkaiden käyttöpaikkoihin sekä sähköverkon huollosta ja viankorjauksesta. Siirtohintaan sisältyy:

  • sähköverkon uusiminen ja kunnossapito
  • ympärivuorokautinen sähköverkon toimivuuden valvonta
  • sähköverkon vikojen ja myrskytuhojen korjaus ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä
  • sähkön toimitustakuu, joka sisältää vakiokorvauksen kaikista yli 12 h kestävistä sähkökatkoista
  • asiakaspalvelu
  • sähkönkäytön ja energiansäästön neuvonta
  • OmaPKS-asiointipalvelu netissä osoitteessa oma.pks.fi
  • Kymppi-lehti kotiin toimitettuna 4 kertaa vuodessa
  • asiakkaan sähkönkäyttöä mittavien laitteiden huolto ja kunnossapito
  • sähköverkon jatkuva huolto, kunnossapito ja uusiminen


Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto


Sähköverkkoyhtiöiden toimintaa säätelee sähkömarkkinalaki. Lainsäädännön tavoitteena on turvata sähkönkäyttäjille luotettava sähkön jakelu sekä kohtuullinen hinnoittelu ja toisaalta verkkoyhtiöille mahdollisuus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Energiavirasto (EV) valvoo siirtohinnoittelun kohtuullisuutta.