PKS-konsernin tulostiedote vuodelta 2018

PKS -konsernin (PKS) tilinpäätös vuodelta 2018

Lähes puolet asiakkaista saatu säävarman sähköverkon piiriin

Polttoaineiden ja päästöoikeuksien kallistuminen nostivat sähkön tukkuhintaa Suomessa yli 40 prosenttia.

 Sähköverkkotoiminnan osalta vuosi alkoi runsaiden tykkylumihäiriöiden merkeissä, mutta loppuvuonna verkostohäiriöiden määrä tasaantui.

 Konsernin liikevaihto nousi 114 miljoonaan euroon, verkostoinvestointeihin käytettiin 27,1 miljoonaa euroa ja konsernin tulos säilyi tyydyttävällä tasolla.

  

Keskeiset tunnusluvut 2016 – 18

2018

2017

2016

Liikevaihto, milj. euroa 114 106 105
Liikevoitto, milj. euroa 13,1 13,8 10,8
Voitto 9,5 10,2 7,6
Vesivoimantuotanto miljoonaa kWh 198 230 216
Verkostoinvestoinnit 27,1 30,7 26,0

 

Sähkökauppa ja tuotanto

 Hiilen ja päästöoikeuksien hintojen nousun johdosta sähkön tukkuhinta Suomessa nousi runsaat 40 prosenttia, mikä johti myös sähkön vähittäishintojen kallistumiseen. PKS:n sähkökaupan liikevaihto oli 53,6 miljoona euroa, joka oli 8 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Sähkökaupan tulos säilyi edellisen vuoden tapaan hyvänä. Yhtiön vesivoimalaitosten tuotantomäärä, 198 miljoonaa kilowattitunti, oli 15 prosenttia edellisvuotta pienempi.

PKS:n tytäryhtiö Kuurnan Voima Oy käynnisti Kuurnassa Saimaan järvilohen poikastuotantoalueen ja siihen liittyvän pienvesivoimalaitoksen rakennustyöt, jotka valmistuvat vuoden 2019 lopulla.

 

Sähköverkkopalvelut

Tehdyt sähköverkostoinvestoinnit näkyvät sähkön laadun paranemisena

Tykkylumitilanne aiheutti runsaasti vikoja tammikuun alkupuolella koko jakelualueella. Tammi-helmikuun aikana tarkastettiin kaikki runkoverkot ja poistettiin ennakoivasti havaitut riskipuut. Loppuvuosi oli häiriöiden osalta rauhallinen, kesäajan viittä pienempää suurhäiriötä lukuun ottamatta. Asiakkaiden kokema keskeytysaika (tuntia/asiakas) pieneni merkittävästi edellisvuodesta.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta niin, että myrskyt ja lumikuormat eivät aiheuta taajamissa yli kuuden eikä haja-asutusalueilla yli 36 tunnin keskeytyksiä. PKS Sähkönsiirron on saavutettava tavoite vuoden 2036 loppuun mennessä. Vuoden 2018 lopussa säävarman verkon piirissä oli 42 % asiakkaistamme eli 37 000 sähkön käyttäjää.

Maakaapelointi on tehokas keino toimitusvarmuuden parantamiseen, mutta vaatii erittäin suuret investoinnit. Vuonna 2018 taajamissa kaapeloitiin sähköverkkoa Enossa, Heinävedellä, Kaavilla, Kontiolahdella, Lieksassa, Niittylahdella, Nurmeksessa, Polvijärvellä, Reijolassa, Riistavedellä, Valtimolla ja Ylämyllyllä yhteensä 200 kilometriä. Sähkön toimitusvarmuutta parannettiin myös haja-asutusalueella 276 kilometrin johto-osuudella siirtämällä keskijänniteilmajohtoja tien varteen ja kaapeloimalla johtohaaroja 1000 voltin johtorakenteella. Toimitusvarmuuden parantamiseen investoitiin yhteensä 25,2 miljoonaa euroa. Toimitusvarmuutta parannettiin myös hoitamalla johtokatujen vierimetsiä 570 kilometrin johto-osuuksilla.

PKS Sähkönsiirto Oy:n toimialueella sähkön käytön määrä oli sama kuin edellisenäkin vuonna, 1 114 gigawattituntia. Vuoden aikana rakennettiin asiakkaille 225 uutta sähköliittymää, mikä oli noin 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Jakeluverkkoomme liitettiin vuoden aikana 293 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Vuoden lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä toimialueellamme 600 kpl.

 

Sähköverkoston rakentaminen ja kunnossapito

Enerke Oy ja SLT Consults Oy laajensivat toimintaansa

Sähköverkoston rakentamis- ja kunnossapitopalveluja tarjoavat Enerke Oy ja SLT Consults Oy laajensivat toimintaansa ja perustivat uusia toimipaikkoja Kuopioon, Jyväskylään ja Hyvinkäälle. Yhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 31 miljoonaa euroa ja yhtiöt työllistävät 160 henkilöä.