Kytkentätöistä johtuva laaja sähkökatkos lauantaina 2.5.2020

Fingrid uusii Pohjois-Karjalan ikääntyneitä 110 kilovoltin voimajohtoja

Kantaverkkoyhtiö Fingrid uusii parhaillaan Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin kantaverkkoa. Työhön liittyvien kytkentätöiden vuoksi joudutaan sähkönjakelu keskeyttämään Viinijärven, Palokin, Liperin ja Ylämyllyn alueella myöhään lauantai-iltana 2. toukokuuta noin puolen tunnin ajaksi. Muutostöihin tarvitaan vielä toinen sähkökatkos 8. toukokuuta ja siitä tiedotetaan vielä erikseen.

Suunniteltu keskeytys kestää vain 110 kilovoltin kantaverkon kytkentämuutosten ajan kello 23.00-23.30. Työhön on varattu aikaa siis noin puoli tuntia, mutta jännite voidaan palauttaa myös aiemmin tilanteen niin salliessa. Sähkönjakelun keskeytyksen piirissä on noin 11 000 asiakasta. Keskeytysalueella oleville asiakkaille on lähetetty keskeytysilmoitukset. Pahoittelemme keskeytyksestä asiakkaille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Korjattavia, pääosin 1960-luvulla rakennettuja 110 kilovoltin kantaverkon johtoja on kaikkiaan 112 kilometrin verran ja ne sijoittuvat Joensuun ja Kontiolahden kuntien alueelle. Urakan yhteydessä vanhat puiset voimajohtopylväät vaihdetaan teräksisiin ja johdot vaihdetaan siirtokapasiteetiltaan vahvempiin. Korjaushanke valmistuu vuonna 2021 ja sen investointikustannukset ovat yhteensä 32 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan 110 kilovoltin sähköverkko kuuluu Fingridin ylläpitämään valtakunnan kantaverkkoon, jolla hoidetaan sähkön toimitus suurten kulutuspainopisteiden välillä koko Suomessa. Voimalaistosten ja kaikkein suurimpien sähkön käytön painopistealueiden välillä käytetään vielä suurempia 220 ja 400 kilovoltin siirtojännitteitä. Paikallisten verkkoyhtiöiden, kuten esimerkiksi PKS Sähkönsiirto Oy:n jakeluverkossa 110 kilovoltin jännite muunnetaan muuntoasemilla 20 kilovoltin keskijännitteeksi, jolla sähkö siirretään alueellisiin käytön painopisteisiin ja paikallisesti sijoitetuilla muuntamoilla edelleen 220 voltin pienjännitteksi, jolla asiakaskohtainen sähkön käyttö lopulta tapahtuu.

Sähkönsiirtoverkko Suomessa

 

PKS Sähkönsiirto Oy
Asiakaspalvelu