Vastine Taloussanomien juttuun verkkoyhtiöiden oman pääoman tuotoista

Taloussanomat uutisoi viime viikon perjantaina näyttävästi suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden oman pääoman tuotoista. Vertailun laskentaperusteista kuitenkin unohtui – tai tarkoituksella unohdettiin – kaikkein merkittävin osa oman pääoman muodostumisessa, eli se, kuuluuko sähköverkko kyseisen verkkoyhtiön omaan pääomaan vai eikö kuulu.

Esimerkiksi PKS Sähkönsiirto Oy:n osalta sähköverkon omistaa emoyhtiö Pohjois-Karjalan Sähkö Oy. PKS Sähkönsiirto Oy vastaa sähköverkosta, sen ylläpidosta ja kehittämisestä verkonhaltijan roolissa ja maksaa siitä vuokraa emoyhtiölle. Tämän vuoksi PKS Sähkönsiirron oma pääoma on liikevoittoon suhteutettuna hyvin alhainen ja sen seurauksena laskennallinen oman pääoman tuottoprosentti on korkea. PKS Sähkönsiirto Oy:n todellinen ja vertailukelpoinen oman pääoman tuottoprosentti on hieman alle 10%. Taloussanomien jutussa ovat siis sekaisin yhtiöt, joilla verkkopääoma kuuluu omaan pääomaan ja ne yhtiöt, joilla se ei kuulu. Tällä tavoin asiakkaille saadaan muodostumaan mahdollisesti entistäkin sekavampi kuva asiasta, joka jo muutoinkin on varsin monitahoinen.

PKS Sähkönsiirto ei tee, eikä voi jo omistusrakenteensakaan takia tehdä mitään jutussa mainittua ”ylituottoa”, vaan kaikki asiakkailta saadut verkkopalvelumaksut käytetään lain velvoittamiin toimitusvarmuusinvestointeihin, joita tehdään yli 30 miljoonan euron edestä vuosittain. Sähkön verkkopalvelumaksuja on myös meillä jouduttu viime vuosina tasaisesti nostamaan, jotta niillä pystyttäisiin lähivuosina kattamaan vaaditut verkkoinvestoinnit kokonaan. Tässä vaiheessa joudumme nykyisellä hintatasolla kuitenkin vielä ottamaan myös velkaa investointien rahoittamiseksi.

Toimitusvarmuuden parantamisen tarpeellisuutta tuskin kukaan nykyään enää kieltää, mutta niiden vaatimat investoinnit tulorahoituksen avulla ovat iso haaste harvaan asutussa 20 000 kilometrin pituisessa jakeluverkossamme. Keskustelu verkkoyhtiöiden hinnoittelusta ja tuotoista on tärkeää, jotta asiakkaiden tietoisuus niiden perusteista kasvaisi ja asiakkaat saisivat oikeellista tietoa siitä, mihin verkkopalvelumaksut käytetään. Sen vuoksi olisi kuitenkin erittäin toivottavaa, että laskelmien vertailukelpoisuuden lisäksi myös eri verkkoyhtiöiden olosuhde-erot otettaisiin keskustelussa huomioon.

PKS Sähkönsiirto Oy