Asiakas energiavaikuttajana -hanke käynnistyi

Sähkön käytön murrokseen etsitään nyt käytännön ratkaisuja

Meneillään oleva sähkön tuotantorakenteen nopea muutos ja sääriippuvaisen tuotannon voimakas kasvu ovat jo nyt muuttaneet sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainoa sähkömarkkinoilla merkittävästi. Sään vaihteluista johtuen sähköstä voi tulla äkillisesti pulaa tai joissain tapauksissa sitä on vaarassa tulla verkkoon yli tarpeen, kun säädettävää tuotantoa ei enää ole riittävästi. Tämä vaatii uudenlaista joustavuutta sähkön tuotannossa ja erityisesti sähkön käytössä. Sähkön käyttäjille eli tavallisille kotitalouksille tämä merkitsee jatkossa yhä aktiivisempaa osallistumista kulutusjoustoon.

PKS on mukana viiden kotimaisen energiayhtiön tutkimusyhteenliittymässä, jonka tarkoituksena on tutkia markkinoiden parhaiden teknisten ratkaisujen toimivuutta ja asiakkaiden valmiuksia uusien kulutusjoustopalvelujen hyödyntämiseen.

– Asiakas energiavaikuttajana -hanke toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja se sisältää noin vuoden mittaisen pilottijakson. Asiakkaiden käyttöön asennetaan laitteisto, joka ohjaa kodin sähkön käyttöä ja kerää tietoa sähkön käytöstä. Kiinnostuneiden asiakkaiden haku alkaa kesäkuun alussa ja tutkimushankkeeseen osallistuvat asiakkaat saavat laitteet käyttöönsä veloituksetta, kertoo hankeen vetäjä, kehityspäällikkö Veli-Matti Laakkonen.

– Sähkön kulutuksen ohjaus todellisen tarpeen ja verkon kuormituksen mukaan tarjoaa asiakkaalle rahallisia säästöjä, mutta mikä tärkeintä, pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä merkittävästi. Hanke päättyy keväällä 2020, jonka jälkeen meillä pitäisi olla mielenkiintoista tietoa kulutusjouston mahdollisuuksista ja haasteista, tiivistää Laakkonen.

Yhteishankkeen taustalla ovat ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteet Euroopassa ja siitä seurannut koko kotimaisen energiajärjestelmän muuttaminen yhä enemmän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaksi. Samalla asiakkaan rooli muuttuu passiivisesta sähkön käyttäjästä aktiiviseksi ja keskeiseksi energiavaikuttajaksi.

Asiakas energiavaikuttajana -tutkimusyhteistyössä ovat mukana KSS Energia Oy, Leppäkosken Energia Oy, Lännen Omavoima Oy, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ja Vaasan Sähkö Oy.

Lisätietoa tutkimushankkeesta:
Kehityspäällikkö Veli-Matti Laakkonen, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, p. 050 573 3021,

e-mail: veli-matti.laakkonen@pks.fi

Lisätietoa myös nettisivuiltamme.